Quy tắc Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai

Ⅰ. Quy tắc Sử dụng Tiền thưởng Dùng thử

1. Để xem số dư tiền thưởng dùng thử của bạn, truy cập trang giao dịch Hợp đồng Tương lai và bấm vào dấu chấm than "!" sau mục "Khả dụng".

2. Tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để khấu trừ phí giao dịch hợp đồng tương lai ký quỹ USDT kỳ hạn và vĩnh cửu ở chế độ ký quỹ chéo cũng như các giao dịch sao chép ký quỹ USDT ở chế độ ký quỹ chéo, bao gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Tiền thưởng dùng thử và tài sản người dùng, có thể chi trả 50% phí giao dịch mỗi lần.

1) Khi vị thế người dùng rơi vào trạng thái vốn chủ sở hữu âm, tiền thưởng dùng thử trước hết sẽ sử dụng để bù những khoản lỗ của lệnh gọi ký quỹ. Khi người dùng không có bất kỳ tài sản trong tài khoản USDT-M của họ, tất cả phí giao dịch sẽ chi trả và khấu trừ bằng tiền thưởng dùng thử.

2) Trong trường hợp tiền gốc hoặc tiền thưởng dùng thử không đủ để trả 50% chi phí giao dịch, phần còn lại sẽ sử dụng để trả chi phí còn lại.

3. Không thể rút tiền thưởng dùng thử, nhưng thu nhập từ những giao dịch thực hiện bằng tiền thưởng dùng thử có thể rút. Vui lòng lưu ý rằng tiền thưởng dùng thử sẽ bị xóa khi rút tài sản ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai hoặc tài khoản copy trading.

4. Những giao dịch thực hiện với tiền thưởng dùng thử không đủ điều kiện để giảm phí giao dịch.

5. Nếu số dư tiền thưởng dùng thử chiếm hơn 60% số dư khả dụng tài khoản, thì tiền thưởng dùng thử chỉ có thể sử dụng để đặt lệnh hoặc mở vị thế hợp đồng tương lai ở hướng ròng.

1) Hướng ròng: Khi tính hướng ròng của tài khoản, chúng tôi gán dấu dương cho ký quỹ của những lệnh long và dấu âm cho ký quỹ của những lệnh short và thêm chúng lại với nhau. Nếu tổng dương, thì hướng ròng là long; nếu tổng âm, hướng ròng là short;

2) Nếu có cả vị thế và lệnh mở trong tài khoản, thì tài sản ký quỹ của vị thế và lệnh mở sẽ thêm lại với nhau để tính xem hướng ròng là long hay short.

6. Khi tiền thưởng dùng thử sử dụng trong copy trading, chúng sẽ đưa vào tính toán tỷ lệ ký quỹ. Ngoài ra, trong giai đoạn chia sẻ lợi nhuận trong copy trading, tiền thưởng dùng thử cho cả nhà giao dịch chính và người theo dõi sẽ không thu thập lại được.

Ⅱ. Quy tắc Chuyển và Thu thập lại Tiền thưởng Dùng thử

1. Khi người dùng điều hướng đến trang Chuyển, họ có thể đặt trạng thái thành "Từ Tài khoản Hợp đồng Tương lai Ký quỹ USDT sang Tài khoản khác". Bên dưới Số lượng, người dùng sẽ thấy hiển thị Số lượng có thể Chuyển, bao gồm tiền riêng của họ và tiền thưởng dùng thử. Vui lòng lưu ý rằng tiền thưởng dùng thử không được chuyển.

 

2. Khi người dùng chuyển tiền của chính họ từ tài khoản hợp đồng tương lai ký quỹ USDT hoặc tài khoản copy trading, tiền thưởng dùng thử sẽ thu thập lại. Phần thưởng dùng thử được thu thập lại là những tiền thưởng dùng thử chưa sử dụng để chi trả phí giao dịch. Trong tình huống này, hai tình huống có thể xảy ra:

(1) Khi có tiền thưởng dùng thử bị đóng băng, chỉ phần không đóng băng sẽ được thu thập lại.

(2) Khi tiền thưởng dùng thử không bị đóng băng, toàn bộ số tiền sẽ được thu thập lại.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

 

 

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.