"Giao dịch để Kiếm tiền" #5 của HTX: Tổng Giải thưởng 2.800.000 USDT với Phần thưởng Không ngừng trong 7*24 Giờ!

BTC/USDT
--
--

Kính gửi người dùng HTX,

Chào bạn! HTX chuẩn bị ra mắt giai đoạn thứ 5 của sự kiện "Giao dịch để Kiếm tiền". Cung cấp tổng giải thưởng hàng ngày 200.000 USDT với phân bổ phần thưởng không ngừng trong 7*24 giờ. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng kiếm nhiều phần thưởng. Hành động ngay và đắm mình trong giao dịch BTC&ETH sau khi đăng ký bằng một cú nhấp chuột!

Người tham gia sẽ đủ điều kiện nhận Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 10 USDT nếu họ đạt được khối lượng giao dịch giao ngay ≥1.000 USDT hoặc khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ≥10.000 USDT. Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản HTX của họ trong 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

Phần thưởng sự kiện sẽ được phân phối dưới dạng $HTX. Tất cả phí ròng tạo ra từ giao dịch những cặp chỉ định giao ngay và hợp đồng tương lai trong sự kiện sẽ được sử dụng mua lại $HTX. Điều này sẽ mang đến cho bạn cơ hội chưa từng có để tăng trưởng tài sản đồng thời đảm bảo tăng giá ổn định $HTX.

Thời gian Sự kiện:

 • Thời gian Sự kiện: 19:00:00 (UTC+7) ngày 12 tháng 6 năm 2024 đến 18:59:59 (UTC+7) ngày 26 tháng 6 năm 2024.
 • Giải thưởng BTC: 19:00:00 (UTC+7) ngày 12 tháng 6 năm 2024 đến 18:59:59 (UTC+7) ngày 19 tháng 6 năm 2024.
 • Giải thưởng ETH: 19:00:00 (UTC+7) ngày 19 tháng 6 năm 2024 đến 18:59:59 (UTC+7) ngày 26 tháng 6 năm 2024.
 • Sự kiện Giao dịch để Kiếm tiền diễn ra hàng ngày. Một ngày được xác định từ 19:00 (UTC+7) vào Ngày T đến 18:59 (UTC+7) vào Ngày T+1.
 • Tổng giải thưởng hàng ngày được chia thành 24 phần, với phần mới được phát hành mỗi giờ.
 • Phần thưởng sự kiện sẽ được tính toán và cập nhật bắt đầu từ Ngày T+2 lúc 11:00 (UTC+7). Vui lòng thu thập token $HTX của bạn kịp thời.

Điều kiện:

Người dùng phải có số Rocket ≥300 và đăng ký thành công trên trang sự kiện.

Kiểm tra Rocket của bạn ngaytham gia sự kiện!

Quy tắc Sự kiện:

 • Cặp giao dịch áp dụng cho giao dịch giao ngay: BTC/USDT, ETH/USDT
 • Cặp giao dịch áp dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai: BTCUSDT Vĩnh cửu, ETHUSDT Vĩnh cửu
 • Giới hạn phần thưởng hàng giờ cho mỗi người tham gia giao dịch giao ngay: 100 USDT
 • Giới hạn phần thưởng hàng giờ cho mỗi người tham gia giao dịch hợp đồng tương lai: 300 USDT
 • Người tham gia sẽ không nhận phần thưởng nếu đạt đến giới hạn phần thưởng cho người tham gia hoặc giới hạn tổng giải thưởng.

Tính toán Phần thưởng:

 • Phần thưởng trong tổng giải thưởng hàng ngày được phân phối mỗi giờ trên cơ sở đến trước, phục vụ trước, với số tiền phần thưởng $HTX được tính dựa trên phí thực tế được tạo, loại đơn lệnh, và tỷ lệ phần thưởng.
 • Số tiền phần thưởng $HTX = Phí thực tế được tạo bằng USDT * Tỷ lệ phần thưởng bởi loại đơn lệnh / giá $HTX lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T

Ví dụ, giả sử giá token $HTX là 0,000002 USDT khi bắt đầu sự kiện Giao dịch để Kiếm tiền lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T, và người tham gia tạo 100 USDT phí từ cặp giao dịch BTCUSDT trong khoảng thời gian từ 19:00 (UTC+7) vào Ngày T và 18:59 (UTC+7) vào Ngày T+1, tất cả dưới dạng lệnh Maker. Trong khi đó, phí được tạo ra trước khi tổng giải thưởng cạn kiệt vào Ngày T, và không đạt đến giới hạn phần thưởng của người tham gia.

Khi đó phần thưởng hàng ngày $HTX của người tham gia sẽ là: 100 * 102% / 0,000002 = 52.500.000.

Phần thưởng sẽ được cập nhật và khả dụng để thu thập lúc 11:00 (UTC+7) vào Ngày T+2.

Tỷ lệ Phần thưởng Đơn lệnh và Tổng giải thưởng:

Cặp giao dịch

Tỷ lệ Phần thưởng cho Lệnh Maker

Tỷ lệ Phần thưởng cho Lệnh Taker

Tổng giải thưởng Hàng ngày (USDT)

Phần thưởng Hàng ngày của $HTX

Giao ngay: BTC/USDT

105%

102%

50.000

Được tính dựa trên giá $HTX lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T

Giao ngay: ETH/USDT

105%

102%

100.000

Được tính dựa trên giá $HTX lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T

Hợp đồng Tương lai: BTCUSDT Vĩnh cửu

105%

102%

150.000

Được tính dựa trên giá $HTX lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T

Hợp đồng Tương lai: ETHUSDT Vĩnh cửu

105%

102%

100.000

Được tính dựa trên giá $HTX lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T

Tổng giải thưởng hàng ngày là một giá trị cố định bằng USDT, và sự kiện sẽ tính toán số tiền $HTX trong mỗi quỹ dựa trên giá $HTX vào đầu ngày.

Ví dụ, nếu giá $HTX là 0,000002 USDT lúc 19:00 (UTC+7) vào Ngày T khi sự kiện bắt đầu, và tổng giải thưởng trong ngày là 100.000 USDT thì tổng số tiền $HTX trong ngày sẽ là 50.000.000.000.

Về Mua lại $HTX:

 • Toàn bộ thu nhập phí của nền tảng được tạo ra từ cặp giao dịch BTC/USDT trong sự kiện này sẽ được sử dụng toàn bộ cho mua lại $HTX nhằm hỗ trợ tăng giá ổn định $HTX. $HTX được mua lại sẽ bị đốt hoàn toàn, với lịch trình trùng với thời gian đốt hàng quý. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo riêng.
 • Để thuận tiện tính toán mua lại, khoảng thời gian thống kê phí giao dịch hàng ngày được đặt từ 00:00 đến 23:59 (UTC+8) mỗi ngày. Sự kiện bắt đầu lúc 20:00:00 (UTC+8) vào ngày T. Khoảng thời gian tính phí giao dịch đầu tiên sẽ từ 00:00 (UTC+8) đến 23:59 (UTC+8) vào ngày T+1. Lần mua lại đầu tiên, dựa trên phí giao dịch tạo ra vào ngày T+1, sẽ hoàn thành vào ngày T+2.
 • Để biết chi tiết về mua lại hàng ngày sau khi sự kiện bắt đầu, vui lòng tham khảo những thông báo tiếp theo.

Chi tiết Mua lại $HTX cho Sự kiện "Giao dịch để Kiếm tiền"

 

Điều khoản và Điều kiện:

 • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện. Dữ liệu từ những tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
 • Người dùng market maker và đơn lệnh API được tính vào phần thưởng cho sự kiện này.
 • Những đơn lệnh giao dịch lưới, copy trading, và đầu tư thường xuyên đều được chấp nhận, miễn là chúng sử dụng cặp giao dịch chỉ định cụ thể cho sự kiện này.
 • Trong thời gian sự kiện, có giới hạn về phần thưởng mà mỗi người tham gia có thể nhận mỗi giờ. Người tham gia sẽ không thể nhận thêm phần thưởng nếu họ đạt đến giới hạn phần thưởng cá nhân hoặc nếu đạt đến giới hạn tổng giải thưởng.
 • Phí giao dịch tương ứng với phần thưởng của người tham gia trong sự kiện "Giao dịch để Kiếm tiền" sẽ không còn áp dụng cho chiết khấu hoa hồng cho người mời của họ. Những phí khác do giao dịch của người tham gia tạo ra sẽ không bị ảnh hưởng.
 • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và tin tưởng. Chúng tôi háo hức mong bạn tham gia!

 

HTX

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.