Tuần lễ Giao dịch Hợp đồng Tương lai ATH&ZK của HTX: Tham gia và Chia Tổng Giải thưởng 20.000 USDT!

Kính gửi người dùng HTX,

 

HTX rất vui triển khai Lễ hội Giao dịch Hợp đồng Tương lai ATH&ZK, mang đến cho bạn cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 20.000 USDT bằng cách nạp tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai và giao dịch hợp đồng tương lai của bạn.

Đăng ký để kiếm phần thưởng airdrop. Đừng bỏ lỡ!

 

 

Thời gian Sự kiện: 19:00:00 (UTC+7) ngày 17 tháng 6 năm 2024 - 19:00:00 (UTC+7) ngày 24 tháng 6 năm 2024

Cặp Giao dịch Áp dụng: Hợp đồng tương lai ATH/USDT、ZK/USDT vĩnh cửu ở chế độ ký quỹ chéo và ký quỹ biệt lập

 

Sự kiện 1: Kiếm Tới 20 USDT bằng cách Nạp tiền vào Tài khoản Hợp đồng Tương lai và Giao dịch Hợp đồng Tương lai của Bạn

Nạp tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai của bạn và giao dịch hợp đồng tương lai ATH/USDT、ZK/USDT vĩnh cửu để kiếm phần thưởng. Tổng giải thưởng cho Sự kiện 1 được đặt mức 4.000 USDT ở dạng Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai và sẽ phân phối trên cơ sở đến trước, phục vụ trước.

1.Thực hiện một nạp tiền ròng ít nhất 100 USDT vào tài khoản hợp đồng tương lai của bạn để kiếm phần thưởng airdrop từ 1 đến 10 USDT.

2. Hoàn thành ít nhất 5 vị thế mở và/hoặc vị thế đóng trong hợp đồng tương lai IO/USDT vĩnh cửu để kiếm phần thưởng airdrop từ 2 đến 10 USDT.

 

Sự kiện 2: Chia sẻ 16.000 USDT bằng cách Đáp ứng Mục tiêu Khối lượng Giao dịch Chỉ định

Trong sự kiện này, những người tham gia giao dịch hợp đồng tương lai ATH/USDT、ZK/USDT vĩnh cửu và đạt một khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy ≥ 10.000 USDT sẽ có cơ hội giành tới 200 USDT ở dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Xem bảng dưới đây để biết chi tiết:

Khối lượng Giao dịch Tích lũy (USDT)

Phần thưởng (USDT)

Số Người chiến thắng

≥ 10.000

2

1.000

≥ 20.000

10

400

≥ 100.000

30

200

≥ 1.000.000

200

20

 

Lưu ý:

  • Người dùng cần bấm vào Đăng ký ngay để tham gia sự kiện.

  • Người tham gia có thể tích lũy phần thưởng từ Sự kiện 1 và Sự kiện 2. Tuy nhiên, họ không thể nhận đồng thời phần thưởng từ những cấp bậc phần thưởng khác nhau trong Sự kiện 2; họ sẽ chỉ nhận được phần thưởng cao nhất mà khối lượng giao dịch của họ đủ điều kiện nhận được. Nếu tất cả phần thưởng được phân bổ cho một cấp bậc cụ thể đã hết, người chiến thắng sẽ chỉ có thể nhận phần thưởng từ cấp bậc tiếp theo. Ví dụ: trong sự kiện này, nếu Người dùng H tham gia giao dịch ATH/USDT、ZK/USDT vĩnh cửu và đạt một khối lượng giao dịch tích lũy là 100.000 USDT. Tuy nhiên, Người dùng H hoàn thành yêu cầu muộn hơn một chút, dẫn đến tất cả 200 đơn vị của phần thưởng 30 USDT đã được phân phối. Do đó, Người dùng H chỉ có thể nhận phần thưởng từ cấp bậc tiếp theo là 10 USDT.

  • Phần thưởng ở dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai và sẽ được chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

  • Chỉ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai có phí giao dịch đã thanh toán mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch với phí giao dịch 0 đồng, mức phí cho market maker hoặc mức phí âm sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng.

  • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.

  • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện. Dữ liệu từ những tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.

  • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.

Quy tắc Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai>>

 

HTX

Ngày 17 tháng 6 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.