Giới thiệu Chứng quyền

Loại chứng quyền

1.  Chứng quyền Mua

Chứng quyền mua của Mỹ đảm bảo cho phép người nắm giữ quyền mua các tài sản cơ bản ở một mức giá, số lượng cụ thể và vào một thời điểm trong tương lai. Chứng quyền của HTX không thực hiện giao dịch thực và người nắm giữ chứng quyền mua có thể kiếm lợi nhuận nếu các tài sản cơ bản tăng giá. Hơn nữa, người nắm giữ có thể thực hiện chứng quyền của mình trước để chốt lợi nhuận.

2. Chứng quyền Bán

Chứng quyền bán Mỹ cho phép người nắm giữ quyền bán tài sản cơ bản ở một mức giá, số lượng cụ thể và vào một thời điểm trong tương lai. Chứng quyền của HTX không thực hiện giao hàng thực và người nắm giữ chứng quyền đặt có thể kiếm lợi nhuận nếu tài sản cơ bản giảm giá. Hơn nữa, người nắm giữ có thể thực hiện chứng quyền của mình trước để chốt lợi nhuận.

Người dùng chỉ có thể MUA chứng quyền - với đòn bẩy, rủi ro thấp và lợi nhuận cao

Người dùng chỉ có thể mua chứng quyền của HTX. HTX đảm bảo có tính năng đòn bẩy, rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Người bán chứng quyền chịu rủi ro cao hơn và người dùng không thể bán (viết) chứng quyền lúc này.

1.  Đòn bẩy vốn có

Chứng quyền Mỹ cung cấp cho người nắm giữ quyền thu lợi nhuận từ sự biến động giá của tài sản cơ bản với chi phí hạn chế và tại một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: Khi giá BTC là $ 53679,85 và bạn mua một chứng quyền của Mỹ (kỳ hạn 1 ngày) với giá 1 BTC, phí bảo hiểm yêu cầu của chứng quyền là $ 1784,93. Trong trường hợp này, đòn bẩy là 30 lần.

Ví dụ trên chỉ để giải thích và không thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo đầu tư. Phí bảo hiểm của chứng quyền bị ảnh hưởng bởi giá thời gian thực của tài sản cơ sở.

2.  Rủi ro có thể kiểm soát

Khi thị trường biến động mạnh, đòn bẩy giao ngay, hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng giao hàng đều có nguy cơ bị thanh lý trong khi người mua chứng quyền thì không. Trên thực tế, người mua chứng quyền chỉ chịu một số tổn thất hạn chế vì tổn thất tối đa của họ chỉ là phí bảo hiểm của chứng quyền.

Đường cong lợi nhuận cho người mua Chứng quyền mua

Như thể hiện trong hình, nếu giá của tài sản cơ bản giảm, khoản lỗ tối đa của người mua Chứng quyền mua chỉ là phí bảo hiểm.

 

Đường cong lợi nhuận cho người mua chứng quyền bán

Như thể hiện trong hình, nếu giá của tài sản cơ sở tăng lên, khoản lỗ tối đa của người mua chứng quyền thỏa thuận chỉ là phí bảo hiểm.

3.   Năng suất cao

Về lý thuyết, người mua chứng quyền mua có thể được trả lại không giới hạn. Lấy chứng quyền mua làm ví dụ. Nếu giá tài sản cơ bản tăng mạnh, chứng quyền mua có thể thu được lợi nhuận tương tự. Tương tự, nếu người dùng mua một chứng quyền bán, giá tài sản cơ bản giảm mạnh sẽ mang lại cho người dùng mức lợi nhuận tương tự.

 Quy trình mua đơn giản-không cần đặt giá thực hiện hoặc ngày hết hạn

Đối với chứng quyền giao dịch hoán đổi truyền thống, quy trình giao dịch phức tạp, cùng một tài sản cơ sở có ngày hết hạn khác nhau, có những hợp đồng chứng quyền có giá thực hiện khác nhau trong cùng một ngày hết hạn. Đối với người dùng thông thường, ngưỡng đối với chứng quyền trao đổi quá cao và giao dịch quá phức tạp. HTX Chứng quyền (App) đơn giản hóa quy trình mua chứng quyền và hạ thấp ngưỡng cho người dùng.

1. Không cần đặt giá thực hiện

HTX Chứng quyền (App) sử dụng giá thời gian thực của tài sản cơ bản làm giá thực hiện và người dùng không cần đặt giá thực hiện. Nói cách khác, người dùng mua chứng quyền bằng tiền (giá tài sản cơ bản = giá thực tế) trong HTX Chứng quyền (App).

Lấy Chứng quyền mua làm ví dụ:

Người dùng mua hợp đồng chứng quyền mua BTC trong HTX Chứng quyền (App), được thiết kế để mua BTC có giá trị hợp đồng theo giá chỉ số BTC. Nếu giá BTC tăng, người dùng có thể thu được lợi ích tương ứng.

Lấy chứng quyền bán làm ví dụ:

Người dùng mua hợp đồng chứng quyền bán BTC trong HTX Chứng quyền (App), được thiết kế để bán các BTC có giá trị hợp đồng theo giá chỉ số BTC. Nếu giá BTC giảm xuống, người dùng có thể thu được lợi ích tương ứng.

2 . Các lựa chọn phong phú về điều khoản chứng quyền

Người dùng có thể chọn trực tiếp điều khoản chứng quyền bên dưới giá tài sản cơ bản, chẳng hạn như 5 phút, 10 phút, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, v.v. HTX Chứng quyền (App) đơn giản hóa việc lựa chọn điều khoản chứng quyền.

Việc Thực hiện (Exercising)

1. Khi Thực hiện hết hạn

Khi một chứng quyền của HTX hết hạn, nó sẽ được thực hiện và thanh toán theo giá thời gian thực của tài sản cơ bản.

2. Thực hiện trước khi hết hạn

Chứng quyền của HTX là chứng quyền của Mỹ và người dùng có thể thực hiện chứng quyền của mình trước để chốt lợi nhuận.

Chứng quyền của HTX được thanh toán bằng USDT và tài sản cơ bản không được giao.

Để biết các quy tắc thanh toán cụ thể, vui lòng tham khảo>>>.

Các kịch bản ứng dụng của chứng quyền HTX

1. Bảo hiểm rủi ro

Người dùng có thể sử dụng chứng quyền của HTX để phòng ngừa rủi ro. Ví dụ: nếu người nắm giữ BTC lo lắng về việc giảm giá, họ có thể sử dụng chứng quyền bán để giảm lỗ. Cụ thể, những người khai thác/vay BTC có thể sử dụng chứng quyền để phòng ngừa rủi ro giảm giá của BTC và người dùng Defi có thể sử dụng chứng quyền để bảo vệ các khoản lỗ không thường xuyên.

2. Speculative trading Giao dịch đầu cơ

Có thể giao dịch đầu cơ với chứng quyền của HTX. Ví dụ: người dùng có thể mua chứng quyền mua để đặt cược vào xu hướng tăng của BTC.

3. Chiến lược ngắn hạn

Không giống như chứng quyền truyền thống, chứng quyền HTX cung cấp thời hạn tương đối ngắn, từ 5 phút đến 1 năm. Người dùng có thể mua chứng quyền như vậy để thực hiện các chiến lược giao dịch ngắn hạn khác nhau.

E-Mall: [email protected]

Twitter:https://twitter.com/HTX_Options

Telegram:https://t.me/HTXOptions

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.