HTX Thêm IO vào Sản phẩm Ký quỹ

Kính gửi người dùng HTX,

Để cải thiện những dịch vụ giao dịch ký quỹ, HTX sẽ niêm yết IO trên những thị trường ký quỹ và cung cấp những dịch vụ giao dịch tương ứng bắt đầu từ 19:00 (UTC+7) ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Chi tiết về những tài sản ký quỹ mới như sau:

 

Cặp Giao dịch Ký quỹ Biệt lập:

IO/USDT (10X)

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

HTX

Ngày 11 tháng 6 năm 2024

 

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.