HTX Hủy niêm yết BASEBOT, EM, JENNER và NBS

Kính gửi người dùng Huobi,

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái blockchain, HTX sẽ ngừng giao dịch BASEBOT, EM, JENNER và NBS. Những token này sẽ bị hủy niêm yết lúc 14:00 (UTC+7) Ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Hủy niêm yết BASEBOT(BaseBot), EM(Eminer), JENNER(Caitlyn Jenner) và NBS(New BitShares) phù hợp với Điều 17(2) theo Quy tắc Quản lý HTX Token.

 

Vui lòng lưu ý:

  • Dịch vụ nạp sẽ bị đóng đối với những token này khi chúng bị hủy niêm yết.
  • Vui lòng hủy những lệnh liên quan đến cặp giao dịch này nếu bạn có.
  • Bất kỳ lệnh mở sẽ tự động hủy sau khi hủy niêm yết và những tài sản kỹ thuật số có liên quan sẽ chuyển vào tài khoản Giao ngay của bạn.
  • Nếu bạn không thể xem số dư của bạn cho những token này, vui lòng bỏ chọn tùy chọn “Ẩn số dư nhỏ” trong tài khoản Giao ngay của bạn dưới Tài sản.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và thấu hiểu.

 

HTX

Ngày 19 tháng 6 năm 2024

 

 

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.