Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng ngày để Giành tới Một triệu $HTX, Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai và Apple Vision Pro

Ưu đãi Bổ sung trong Thời gian Giới hạn:Đăng ký để Thu thp ti 88 USDT

Sự kiện giới hạn thời gian tăng cường, đăng ký ngay để nhận airdrop ngẫu nhiên từ 1-88U phiếu thưởng hợp đồng kinh nghiệm, sử dụng trong vòng 1 ngày, nhanh chóng đăng ký!

Sau khi người dùng đăng ký sự kiện, gói quà airdrop sẽ được gửi đến [Phúc lợi của tôi] trong vòng 48 giờ, vui lòng đăng nhập kịp thời để nhận và sử dụng! Thời hạn hiệu lực 1 ngày

 

 

Kính gi ngưi dùng HTX,

HTX rất vui triển khai sự kiện đăng ký trong thời gian giới hạn để giao dịch hợp đồng tương lai. Tham gia vào sự kiện này rất đơn giản: hoàn thành những giao dịch hợp đồng tương lai với 100 USDT trở lên trong một ngày để thực hiện đăng ký hợp lệ và đủ điều kiện cho phần thưởng. Tiếp tục đăng ký trong bảy ngày liên tiếp và bạn sẽ mở khóa nhiều phần thưởng thú vị hơn, bao gồm một triệu $HTX, tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai và cơ hội giành Apple Vision Pro. Chi tiết như sau:

 

Thời gian Sự kiện: 23:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 6 năm 2024 - 22:59 (UTC+7) ngày 16 tháng 6 năm 2024

 

Khi lượng Giao dch Hp đồng Tương lai Ti thiu Hàng ngày

S ln Đăng ký

Phn thưởng

100 USDT

1

100.000 HTX

2

250.000 HTX

3

300.000 HTX + 1USDT Tiền thưởng Dùng thử

4

500.000 HTX + 1USDT Tiền thưởng Dùng thử

5

700.000 HTX + 1USDT Tiền thưởng Dùng thử

6

800.000 HTX + 1USDT Tiền thưởng Dùng thử

7

1.000.000 HTX + 2USDT Tiền thưởng Dùng thử

 

Rút thăm May mắn:

Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ giao dịch trong 3 ngày và đạt tổng khối lượng giao dịch 1.000 USDT trong sự kiện, bạn sẽ nhận những phần thưởng bổ sung, bao gồm tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 1 USDT và cơ hội tham gia rút thăm may mắn Apple Vision Pro.

 

Quy tc S kin:

  • Người dùng cn bm vào Đăng ký ngay để tham gia s kin.
  • Mỗi người tham gia đủ điều kiện chỉ có thể giành phần thưởng một lần từ sự kiện. Nếu bạn đủ điều kiện nhận nhiều phần thưởng, bạn sẽ nhận phần thưởng cao nhất áp dụng cho bạn.
  • Ngày đăng ký s kin là t 23:00 (UTC+7) ngày hôm trước đến 22:59 (UTC+7) mi ngày;
  • Người dùng giao dịch trong 3 ngày liên tiếp có thể tham gia rút thăm may mắn của sự kiện để có cơ hội giành chiếc Apple Vision Pro. Mỗi vòng sẽ chỉ có một người chiến thắng, và người chiến thắng sẽ công bố trong Thông báo Chiến thắng.
  • Tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai sẽ được airdrop trong 24 giờ sau khi đăng ký, và phần thưởng cho Sự kiện 2 sẽ được phân phối trong 7 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.
  • Phn thưởng cho S kin 1 s được phân phi trong 48 gi sau khi đăng ký và phn thưởng cho S kin 2 s được phân phi trong 7 ngày làm vic sau khi kết thúc s kin;
  • Khi lượng giao dch ca nhng giao dch dùng tin thưởng dùng th hp đồng tương lai, phí giao dch 0 đồng hoc giao dch có mc phí âm không tính vào khi lượng tính toán cho s kin này.
  • Tài khon ph, market maker, và t chc không đủ điu kin tham gia s kin này.
  • HTX có quyn loi bt k người tham gia vào hot động không trung thc hoc lm dng s kin, bao gm đăng ký tài khon hàng lot để kiếm thêm phn thưởng và bt k hot động khác có liên quan đến mc đích bt hp pháp, gian ln hoc gây hi.
  • HTX có quyn đưa ra gii thích cui cùng v s kin. Vui lòng liên h vi b phn H tr Khách hàng nếu bn có bt k câu hi.

HTX

Ngày 9 tháng 6 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.