Quà tặng Quay lại: Giành tới 888 USDT bằng cách Giao dịch 10 USDT

Kính gửi người dùng HTX,

HTX đang triển khai chương trình rút thăm may mắn trong thời gian giới hạn với phần thưởng cao nhất tới 888 USDT cho mỗi lượt rút. Chi tiết như sau:

Tham gia ngay

 

Thời gian Sự kiện:23:00 (UTC+7) ngày 20 tháng 6 năm 2024 - 22:59 (UTC+7) ngày 27 tháng 6 năm 2024 

Điều kiện: Người dùng có lịch sử giao dịch giao ngay nhưng chưa thực hiện giao dịch giao ngay trong hơn 30 ngày.

 

Quy tắc Sự kiện: Hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng mỗi yêu cầu của nhiệm vụ, và bạn sẽ có cơ hội kiếm tới 5 lượt rút thăm may mắn của chúng tôi. Giải thưởng lớn tới 888 USDT!

Nhiệm vụ

Yêu cầu Nhiệm vụ

Phần thưởng Rút thăm May mắn

Giao dịch Giao ngay

Đạt khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy 10 USDT

888 USDT

66 USDT

10 USDT

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 5 USDT

6.666.666 $HTX

1 USDT

Phiếu Hoàn tiền 1 USDT

666.666 $HTX

Đạt khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy 100 USDT

Đạt khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy 1.000 USDT

Đạt khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy 5.000 USDT

Đạt khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy 10.000 USDT

 

 

Điều khoản và Điều kiện:

Người dùng cần bấm vào Đăng ký ngay trên trang sự kiện để tham gia sự kiện. Nếu không, khối lượng giao dịch của bạn sẽ không tính vào sự kiện này.

Khối lượng giao dịch sử dụng thẻ điểm, phiếu hoàn tiền, và những giao dịch có phí maker âm và phí giao dịch 0 đồng sẽ bị loại.

HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu người dùng bị phát hiện có hành vi nguy hiểm hoặc khai thác lỗ hổng bảo mật, HTX có quyền xử lý tài khoản và tài sản người dùng.

 

 

Đội ngũ HTX

Ngày 20 tháng 6 năm 2024

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.