Sẵn sàng để giành iPhone 14 Pro Max mỗi ngày tại Lễ hội HTX Futures

Thời gian Sự kiện

19:00:00 ngày 17 tháng 1 năm 2023- 18:59:59 ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC+7)

 

Yêu cầu:

Trong thời gian đăng ký, người dùng cần bấm vào “App:Đăng ký ngayWeb:Đăng ký ngay trong liên kết để tham gia sự kiện. Người tham gia đã đăng ký đủ điều kiện để nhận giải thưởng hộp bí ẩn sau dựa theo ngưỡng khối lượng giao dịch của họ:

Hộp bí ẩn

Ngưỡng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai

Phần thưởng hộp bí ẩn (Mỗi hộp chứa phần thưởng ngẫu nhiên)

1

2.000

Thẻ điểm, phiếu thưởng tăng cường APY, huy chương, NFT, phiếu 2x cơ hội PrimeList, phiếu 2x cơ hội CandyDrop, bản dùng thử thành viên Prime, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5-10 USDT, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 100 USDT hoặc 50 USDT

2

5.000

Thẻ điểm, phiếu tăng cường APY, huy chương, NFT, phiếu 2x cơ hội PrimeList, phiếu 2x cơ hội CandyDrop, phiếu đảm bảo giành CandyDrop, bản dùng thử thành viên Prime, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5-10 USDT, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 200 USDT hoặc 200 USDT

3

20.000

Thẻ điểm, phiếu tăng cường APY, huy chương, NFT, phiếu 2x cơ hội PrimeList, phiếu 2x cơ hội CandyDrop, phiếu 2x đảm bảo giành CandyDrop, phiếu đảm bảo giành PrimeList, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5-10 USDT, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 1.000 USDT, hoặc iPhone 14 Pro Max (tương đương 1.400 USDT)

 

 

Yêu cầu

1. Mục áp dụng: Cặp giao dịch USDT hợp đồng tương lai ký quỹ (chỉ tài sản ký quỹ chéo)

2. Sự kiện không mở cho tài khoản phụ.

3. Giải thưởng hiện hữu sẽ quy đổi giá trị tương đương bằng USDT và phân phối cho người dùng.

4. Phần thưởng sẽ được trao trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc;

5. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm ngặt và loại trừ bất kỳ người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận như lạm phát khối lượng giao dịch có hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả mạo, giao dịch rửa, khớp lệnh, v.v.

6. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng cho tất cả khía cạnh của sự kiện.

 

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi và/hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, gồm nhưng không giới hạn ở hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc đình chỉ chương trình khuyến mãi, điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, lựa chọn và số lượng người chiến thắng và thời gian bất kỳ hành động nào được thực hiện. Tất cả người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi sửa đổi.

 

HTX

Ngày 17 tháng 1 năm 2023

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.