HTX Hủy niêm yết Cặp Giao dịch Ký quỹ Biệt lập ICE/USDT, MFER/USDT, RTF/USDT, SMOLE/USDT, MASA/USDT và ARPA/USDT vào ngày 13 tháng 6

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch ký quỹ biệt lập ICE/USDT, MFER/USDT, RTF/USDT, SMOLE/USDT, MASA/USDT và ARPA/USDT lúc 14:55 (UTC+7) ngày 13 tháng 6 năm 2024.

Những tiền kỹ thuật số và cặp giao dịch liên quan được nêu dưới đây:

Cặp Giao dịch Ký quỹ Biệt lập bị ảnh hưởng: ICE/USDT, MFER/USDT, RTF/USDT, SMOLE/USDT, MASA/USDT và ARPA/USDT

 

Quá trình như sau:

1. Vào lúc 14:55 (UTC+7) ngày 11 tháng 6, dịch vụ cho vay ký quỹ đối với những cặp giao dịch bị ảnh hưởng sẽ bị tạm dừng.

2. Vào lúc 14:55 (UTC+7) ngày 13 tháng 6, dịch vụ giao dịch cho những cặp bị ảnh hưởng sẽ ngừng hoạt động, sau đó chuyển khoản và giao dịch ký quỹ sẽ không khả dụng.

3. Hoàn trả bắt buộc sẽ kích hoạt nếu người dùng không trả được khoản cho vay trước hạn cuối lúc 14:55 ngày 13 tháng 6 (UTC+7). Đối với những người đã sử dụng những loại tiền kỹ thuật số nói trên làm tài sản thế chấp, một phần hoặc toàn bộ tài sản thế chấp có thể bị thanh lý hoặc thay thế.

4. Sau khi hủy niêm yết, mọi tài sản còn lại sẽ chuyển vào Tài khoản Giao ngay của người dùng trong 48 giờ sau khi hoàn trả bắt buộc.

 

 

Lưu ý:

  1. Vui lòng đóng mọi lệnh chờ xử lý đối với những cặp giao dịch ký quỹ được đề cập ở trên trước khi hủy niêm yết và không thực hiện giao dịch mới với những cặp bị ảnh hưởng này.
  2. Để bảo vệ tài sản khỏi ảnh hưởng bởi hủy niêm yết, chúng tôi khuyên người dùng nắm giữ vị thế trong những cặp giao dịch nói trên nên ngừng giao dịch, thực hiện hoàn trả thủ công và thay thế tiền kỹ thuật số đã sử dụng làm tài sản thế chấp trước 14:55 (UTC+7) ngày 13 tháng 6 năm 2024.

 

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào gây ra. HTX cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

 

Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ!

 

HTX

Ngày 7 tháng 6 năm 2024

 

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.