HTX OTC İşlemleri Politikası

 

HTX OTC İşlemleri Politikası

Genel Kurallar:

1. Bu Politika, yayım tarihinden itibaren geçerli olacak ve zaman zaman revize edilecek veya iyileştirilecektir. Revize edilen veya iyileştirilen yeni kurallar, yayım tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

2. Bu Politikayı ve/veya gözden geçirilmiş veya iyileştirilmiş kuralları kabul etmiyorsanız, lütfen HTX'nin OTC hizmetlerini kullanmayı hemen bırakın.

3. Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde, Politika'yı ve zaman zaman revize edilen veya iyileştirilen kuralları tam olarak anladığınız, kabul ettiğiniz ve gönüllü olarak bağlı olduğunuz varsayılır.

 

Alıcı Talimatları:

Bir emir oluşturulduktan sonra Alıcı:

1. Ödemeyi emirde belirtilen zaman içinde tamamlayın ve "Ödedim" seçeneğine tıkayın.

2. HTX'de kayıtlı adınızla tutarlı hesap sahibi adıyla bir ödeme yöntemi kullanın ve emirde belirtilen tutara ve alıcı hesaba göre ödemeyi gerçek zamanlı olarak tamamlayın.

3. Alıcı, gerçek zamanlı olmayan bir ödeme yöntemi seçecekse önceden Satıcının onayını almalıdır.

 

Satıcı Talimatları:

Bir emir oluşturulduktan sonra Satıcı:

1. Platform tarafından onaylanmış bir alıcı hesap sağlayın.

2. Alıcının ödemesinin tamamını aldıktan sonra emirde belirtilen süre içinde dijital varlıkları gönderin.

3. Satıcı, Alıcının onayı olmadan Alıcıdan/Müşteri Hizmetlerinden emri iptal etmesini isteyemez.

4. Satıcı, Alıcının onayı olmaksızın oluşturulan emrin fiyatına itiraz edemez.

 

Not: Gerçek zamanlı olmayan ödeme yöntemleri şu anda banka kartına Alipay transferi, banka kartına WeChat transferi ve 17:00 ile 09:00 arasında yapılan 50.000 CNY'yi aşan siparişler için tek transfer gibi seçenekleri içermektedir. Gerçek zamanlı olmayan belirli ödeme yöntemlerinin, her bir ödeme kanalının ticari faaliyetleri geliştikçe düzenlemelere tabi olabileceğini lütfen unutmayın.

Tüm kullanıcılar para aklamayı önleme (AML) ilkelerine uymalıdır:

1. Kullanıcılar, HTX OTC Platformunda Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanını Önleme Kullanıcı Yönergelerine uymalı ve buna göre ilgili yükümlülükleri yerine getirmelidir.

2. Kullanıcılar, platformda görüntülenen ilgili hesapların yasal olarak kaydedildiğinden ve yalnızca kullanıcıların kendileri tarafından kullanıldığından emin olmak için Platformun kullanıcı kimliklerinin ve hesaplarının gerçek adla doğrulanmasına ilişkin gerekliliklerine sıkı sıkıya uymalıdır.

3. Platformun AML alarmları tetiklendiğinde, kullanıcılar sonrasında doğrulama adımlarında Platformla aktif olarak iş birliği yapmalı ve ilgili risk kontrol kanıtını sağlamaya yardımcı olmalıdır (Belirli önlemler, o sırada Platformun risk kontrol incelemesine tabidir).

Alıcının olağan dışı işlem davranışları

Tedbirler

1. Alıcı, bir emir oluşturduktan sonra iptal eder. Ya da bir emir oluşturulduktan sonra belirtilen zaman içinde ödeme yapılmadığı için emir otomatik olarak iptal edilir.

Alıcı aynı davranışı aynı gün içinde 4 kez tekrar etmesi halinde sistem Alıcının o gün için alım yapmasını kısıtlar. Alıcı aynı davranışı art arda 2 gün 4 kez tekrar ederse sistem Alıcının hesabındaki bazı özellikleri kısıtlar.

2. Alıcı henüz ödeme yapamadan "Ödedim" seçeneğine tıklar.

Satıcı emrin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Alıcıya aynı gün içinde 2 kez itiraz edildiğinde sistem Alıcının hesabının bazı özelliklerini devre dışı bırakacaktır. Böyle bir itirazın tutarı tek bir işlemde 50.000 CNY (eşdeğeri) değerini aşıyorsa sistem Alıcının hesabını 48 saatliğine devre dışı bırakır.

3. Satıcı hiçbir kuralı ihlal etmediği halde Alıcı ödeme yapmadan önce hiçbir sebep olmaksızın "İtiraz" seçeneğine tıklar.

Satıcı emrin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Alıcı aynı gün içinde 2 kez itiraz ettiyse sistem Alıcının hesabının bazı özelliklerini devre dışı bırakır.

4. Alıcı, Satıcının emir detaylarında belirtmediği bir ödeme yöntemi kullanır.

Satıcı bir iadeden sonra emri iptal etme hakkına sahiptir. Dijital varlıklar Satıcıya iade olurken yanlış transfer yapmanın sorumluluğu Alıcıya aittir.

5. Alıcı henüz ödeme yapmadan "Ödedim" seçeneğine tıklar ve ardından ödemeyi yapar.

Satıcı işleme devam etme veya iade ettikten sonra emri iptal etme hakkına sahiptir.
1) Satıcı işlemi tamamlamayı seçerse tüm ödemeyi aldıktan sonraki 10 dakika içinde dijital varlıkları gönderir.
2) Satıcı emri iptal etmeyi seçerse emre itirazdan sonraki 2 saat içinde dijital varlıklar Satıcıya iade olurken nakdi iadeyi gerçekleştirmelidir.

6. Alıcı, HTX hesabındaki gerçek adıyla eşleşmeyen bir ödeme yöntemi kullanır.

Satıcı işlemi iptal etme hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcıdan ödemeyi aldıktan sonraki 48 saat içinde iadesini gerçekleştirir ve bu esnada dijital varlıklar Satıcıya iade edilir. Şirket hesabıyla yapılan bir ödeme, hesap sahibinin gerçek adının kişinin adıyla uyuşup uyuşmadığına bakılmaksızın gerçek isimle olmayan bir ödeme olarak kabul edilir. Alıcıya, gerçek olmayan isimle ödeme sebebiyle aynı gün iki kez itiraz edildiyse sistem Alıcı hesabın bazı özelliklerini devre dışı bırakacaktır.

7. Ödeme belirtilen zaman içerisinde yapılır anca emir iptal edilir.
1) Alıcı tüm ödemeyi alır ancak emir Alıcı tarafından iptal edilir veya zaman aşımı sebebiyle sistem tarafından iptal edilir.
2) Alıcı ödemenin bir kısmını alır ancak emir Alıcı tarafından iptal edilir veya zaman aşımı sebebiyle sistem tarafından iptal edilir.

Emir, Alıcı tarafından veya zaman aşımından dolayı sistem tarafından otomatik iptal edilirse Satıcı işlemi tamamlama veya iadeden sonra emri iptal etme hakkına sahiptir.

1) Satıcı işlemi tamamlamayı seçerse:
a. Satıcı normal bir kullanıcıysa platform emri tekrar açar. Satıcı emir açıldıktan sonraki 10 dakika içinde dijital varlıkları gönderir.
b. Satıcı bir ilanverense ve emir tutarı 50.000 CNY veya daha yüksek bir değerdeyse "Emri Tekrar Aç ve Gönder" seçeneğini seçerek varlıkları gönderir, emir tutarı 50.000 CNY değerinden düşükse varlıkları emir tekrar açıldıktan sonra 10 dakika içinde gönderir.

2) Satıcı emri iptal etmeyi seçerse, Alıcıdan veya Platformdan talebi aldıktan sonraki 60 dakika içinde iadeyi tamamlar. Dijital varlıklar Satıcıya döner.

8. Çoklu ödeme gerektiği durumlarda Alıcı tüm transferleri tamamlamadan önce "Ödedim" seçeneğine tıklar ve sonra ödemeyi tamamlar.

1) Alıcı, Satıcıyla önceden iletişime geçmişse ve Satıcı buna izin vermişse Satıcı emri tamamlar.
2) Alıcı önceden Satıcı ile bu konuda anlaşmamışsa Satıcı işleme devam etme veya iade ettikten sonra emri iptal etme hakkına sahiptir.
a. Satıcı işleme devam etmeyi seçerse, tüm ödemeyi aldıktan sonra dijital varlıkları 10 dakika içinde gönderir.
B. Satıcı emri iptal etmeyi seçerse, ödemeyi aldıktan sonra 30 dakika içinde iade yapar. Dijital varlıklar Satıcıya iade edilir.

9. Ödeme tutarı emir tutarıyla aynı değildir.

1) Ödeme tutarı emir tutarından fazla ise emir tamamlanmış sayılır ve Satıcı, ödemeyi aldıktan sonra 30 dakika içinde fazla tutarı iade eder.
2) Ödeme tutarının emir tutarından az olması durumunda, Satıcının işleme devam etme veya iade sonrasında siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.
A. Satıcı, işleme devam etmeyi seçerse, gerçek emir tutarına göre işlemi tamamlama ve emri tamamlama hakkına sahiptir.
B. Satıcı emri iptal etmeyi seçerse, ödemeyi aldıktan sonra 30 dakika içinde iade yapar. Dijital varlıklar Satıcıya iade edilir.

11. Alıcı "Ödedim" seçeneğine tıkladıktan sonra 1 saat içinde ödemeyi almamıştır.

1) Satıcı işleme devam etme veya iade ettikten sonra emri iptal etme hakkına sahiptir.
a. Satıcı işleme devam etmeyi seçerse, ödemeyi aldıktan sonra dijital varlıkları 10 dakika içinde gönderir.
B. Satıcı emri iptal etmeyi seçerse, ödemeyi aldıktan sonra 30 dakika içinde iade yapar. Dijital varlıklar Satıcıya iade edilir.

2) Satıcı bir ilanverense ve ödemenin alınmadığına dair kanıtla birlikte itirazda bulunursa ve itiraz edildikten sonra 10 dakika içinde Alıcı ile iletişime geçilemezse, itiraz çözüm uzmanımız, ilan tutarı ilanverenin güvenlik depozitosundan düşükse bu emri Satıcı için iptal eder.

11. Ödeme alındıktan sonra, Satıcının alıcı hesabı, ödemenin gerçek isim bilgilerini doğrulayamaz.

1) Alıcının ödeme hesabının HTX'deki gerçek adı ile aynı olduğu doğrulanırsa ve ödeme emirde belirtilen süre içinde tamamlanırsa emir geçerlidir.

2) Alıcının ödeme hesabının HTX'deki gerçek adındaki hesabıyla tutarsız olduğu doğrulanırsa, uygulanacak tedbirler için lütfen yukarıdaki 6. Maddeye bakın.

12. Alıcı ödemeyi yaptıktan sonra Satıcının alıcı hesabı olağan dışıdır.

1) Alıcı, hesabının normal şekilde işlem yapabileceğine dair kanıt sağlayamazsa, Satıcı, alıcı hesabın normal şekilde işlem yapmasından sonraki 24 saat içinde iadeyi yapacaktır. Emir daha sonra platform tarafından iptal edilecektir.
2) Alıcı, hesabının normal işlem yapabileceğine dair kanıt sunabilirse ve Alıcının hesabının normal olduğu doğrulandıktan sonra emir tamamlanmış sayılır ve Satıcı dijital varlıkları gönderir.

Örneğin, Satıcı bir Doğrulanmış İlanveren ise ve emir tutarı güvenlik depozitosundan azsa, Alıcı hesabı normal şekilde işlem yapmaya başladıktan sonraki 24 saat içinde Satıcı geri ödeme yapacaktır.

13. Ödeme sırasında açıklamalar alanında dijital varlıklar, BTC, Bitcoin ve HTX gibi hassas kelimeler veya ifadeler kullanılması.

Satıcı işleme devam etme veya iade ettikten sonra emri iptal etme hakkına sahiptir.
a. Satıcı işleme devam etmeyi seçerse, ödemeyi aldıktan sonra dijital varlıkları 10 dakika içinde gönderir.
2) Satıcı emri iptal etmeyi seçerse, ödemeyi aldıktan sonra 60 dakika içinde iade yapar. Dijital varlıklar Satıcıya iade edilir. Satıcının hesabı dondurulursa, lütfen işlem önlemleri için yukarıdaki 12. Maddeye bakın.

14. Alıcının, risk kontrol sistemi tarafından kötü niyetle düşük fiyatlı emirler için çabaladığı tespit edilir.

1) Alıcı ödemeyi yapmadığı takdirde Platform siparişi iptal ederek varlıkları Satıcıya iade eder.

2) Alıcı ödemeyi yapmışsa, itirazın işleme alınmasından sonra Satıcı 10 dakika içinde iadesini yapar. Platform, emrin iptal edilmesine ve varlıkların Satıcıya iade edilmesine yardımcı olur.

Alıcı aynı davranışı iki kez yaparsa, risk kontrol sistemi Alıcı hesabının belirli özelliklerini devre dışı bırakır.

Not: Yukarıdaki kurallar, Satıcı tarafından para iadesi veya varlık gönderilmesini içerir ve Satıcı işlemi zamanında tamamlayamazsa sistem, Satıcı hesabının belirli özelliklerini devre dışı bırakır.

Not: OTC işlemleri için üçüncü taraf telefon sistemini kullanma sürecinde küfürlü ve saldırgan bir dil kullanmak gibi sözlü bir çatışmaya neden olursanız, sistem hesabınızın belirli özelliklerini devre dışı bırakacaktır.

Satıcının olağan dışı işlem davranışları

Tedbirler

1. Satıcı, emir detayları sayfasında görüntülenen alıcı hesaptan ve emir sohbet penceresinde gönderilen hesaptan kendi sorumludur.

Satıcı, sahibi olmadığı bir alıcı hesabı sağlarsa, başka bir kişinin alıcı hesabını bağlarsa veya başka bir kişinin hesabını sohbet penceresine gönderirse, ödeme tamamlandıktan sonra varlıkların Alıcıya ait olduğu kabul edilecektir.

2. Satıcı, emir oluşturulduktan sonra fiyata itiraz eder.

Alıcının mutabakatı ile sipariş bedeli üzerinde pazarlık yapılmadığı sürece, emir normal olarak gerçekleşir ve Satıcı belirtilen süre içinde dijital varlıkları gönderir.

3. Satıcı tarafından sağlanan alıcı hesabı olağan dışıdır.

Alıcı işleme devam etme veya emri iptal etme hakkına sahiptir.
1) Alıcı devam etmeyi seçer ve ödemenin tamamını belirtilen sürede tamamlarsa, Satıcı ödemenin tamamını aldıktan sonra emirde belirtilen süre içinde dijital varlıkları gönderir.
2) Alıcı emri iptal etmeyi seçerse, Satıcı para iadesini yapar ve dijital varlıklar Satıcı'ya iade edilir.

4. Satıcının geçerli bir alma yöntemini zamanında sağlamaması nedeniyle Alıcı ödemeyi tamamlayamaz ve bu da emrin iptaline neden olur.

Satıcının geçerli bir ödeme alma yöntemi sağlamaması nedeniyle emrin karşılanamaması halinde, Platform doğrudan emri iptal eder ve itirazı ele alırken Satıcıyı cezalandırır. Platform tarafından emir iptali, Alıcının günlük iptal limitine dahil edilmez.

Satıcıya, bu davranış sebebiyle aynı gün iki kez itiraz edildiyse sistem Alıcı hesabın bazı özelliklerini devre dışı bırakacaktır.

5. Satıcı (İlanveren olmayan), gerçek adla tutarlı geçerli ödeme bilgilerini bağlamaz veya Alıcıya Platformda gerçek adıyla tutarsız bir ödeme alma yöntemi sağlar.

Örneğin, Satıcı, Alipay veya WeChat aracılığıyla ödeme alır, ancak hesap numarasının alacaklı adı ve QR kodu, emir ayrıntıları sayfasında görüntülenen adla eşleşmez.

1) Alıcı, emri iptal etme ve Satıcı hakkında itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu davranıştan dolayı Satıcı'ya 3 kez itiraz edilmesi halinde, sistem Satıcının hesabını kalıcı olarak devre dışı bırakacaktır.

2) Alıcı, işleme devam etmeyi seçerse, yanlış transfer yapma riski kendisine aittir.

6. Alıcının ödeme hesabındaki adı HTX hesabındaki adla tutarsız ancak Satıcı işlemi reddetmez.

1) Satıcı, işleme devam etme riskini üstlenir.
2) Bundan kaynaklanan herhangi bir itiraz olması durumunda, sistem Satıcı hesabının belirli özelliklerini devre dışı bırakacaktır.

7. Alıcı, ödemenin tamamını yaptıktan sonra "Ödedim" seçeneğini tıkladığında, Satıcı ödemenin tamamını aldıktan sonra 20 dakika içinde dijital varlıkları göndermez.

Alıcı, emri iptal ettikten sonra işleme devam etme veya iade talep etme hakkına sahiptir.
1) Alıcı emre devam etmeyi seçerse, itiraz çözüm uzmanı varlıkların alıcıya ait olduğunu belirleyecektir.
2) Alıcı, iadenin ardından emri iptal etmeyi seçerse, Satıcı 30 dakika içinde iadeyi yapacaktır.

Örneğin, Alıcı tam ödemeyi tamamladıktan sonra 20 dakika içinde "İtiraz Et" seçeneğine tıklarsa Satıcının varlıkları göndermesine veya sohbet penceresinde Alıcı ile iletişim kurmasına engel olur, emir normal olarak tamamlanır.

Not: OTC işlemleri için üçüncü taraf telefon sistemini kullanma sürecinde küfürlü ve saldırgan bir dil kullanmak gibi sözlü bir çatışmaya neden olursanız, sistem hesabınızın belirli özelliklerini devre dışı bırakacaktır.

Risk kontrolde olağan dışı olaylar

Tedbirler

1. Risk kontrol sistemi tarafından olağan dışı davranışlar tespit edildiğinde, bir kullanıcı müteakip AML doğrulaması için Platformu açıkça reddeder veya Platformla aktif olarak iş birliği yapmaz.

Platform, kullanıcının risk seviyesinin yükseltilmesi ve bu tür kullanıcıların hesaplarının ve ilgili hesapların, kullanıcı tarafından sağlanan risk kontrol kanıtı Platform tarafından yapılan risk kontrol incelemesinden geçene kadar doğrudan dondurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabı doğrudan olağan dışı olarak belirleyecektir.

2. Bir kullanıcının, HTX OTC'den dijital varlıklar satın almak ve bunları diğer platformlarda veya pazar dışı gruplarda kâr amacıyla satmak gibi yüksek riskli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilir.

Platform, duruma bağlı olarak para çekme işlemlerinin ertelenmesi, işlemlerin kısıtlanması ve hesapların dondurulması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedbirler alacaktır.

Not: Bu tür davranışlar tespit edildikten sonra, devam eden emirler varsa ilanverenler işlemleri tamamlamamayı tercih edebilir.

3. Hesap, kullanıcı tarafından kullanılır veya yasa dışı bir şekilde başkaları için dijital varlık almak/satmak için kullanılır: Platformun risk kontrolü tarafından bir kullanıcının hesabını başkalarına sattığı, ödünç verdiği veya kiraladığı veya başkaları için yasa dışı bir şekilde dijital varlıkları satın aldığı/sattığı tespit edilir.
Risk uyarısı: Başkaları tarafından suç teşkil eden eylemlerden ve istismar edilmekten kaçınmak için lütfen bilgilerinizi güvende tutun.

Platform, OTC işlem işlevini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakmak, para çekme işlevini geciktirmek veya devre dışı bırakmak veya bu tür kullanıcıların hesaplarını ve ilişkili hesapları doğrudan dondurmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir veya daha fazla tedbir alacaktır.

Not: Bu tür davranışlar tespit edildikten sonra, devam eden emirler varsa ilanverenler işlemleri tamamlamamayı tercih edebilir.

4. Kartlarının dondurulup dondurulmadığını test etmek için diğer HTX kullanıcılarının hesaplarını kullanma: Bir kullanıcı, bu tür davranışlar için makul bir açıklama olmaksızın hiçbir emir olmadığında küçük meblağları diğer HTX kullanıcılarına aktarır.

Platform, OTC işlem işlevinin geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakılması, para çekme işlevinin devre dışı bırakılması veya bu tür kullanıcıların hesaplarının dondurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir veya daha fazla önlem alacaktır.

5. Yasa dışı kaynaklardan dijital varlıklar veya fonlar almak veya tanıtmak: Bir kullanıcı, diğer platformlardan/topluluklardan alınan dijital varlıkların ve fonların yasa dışı olduğunu bilir veya sağduyuyla makul bir şekilde çıkarım yapabilir, ancak yine de riskleri göz ardı eder ve bunların diğer HTX kullanıcılarının hesaplarına aktarılmasına göz yumar.

Platform, bu tür kullanıcı hesaplarının ve ilgili hesapların tüm özelliklerini doğrudan ve kalıcı olarak devre dışı bırakacaktır.

6. Kara para akladığı tespit edilmek: Bir kullanıcının kara para aklama gibi suç faaliyetlerine doğrudan katıldığı veya yardım ettiği risk kontrol sistemi tarafından tespit edilir veya risk kontrol personeli tarafından doğrulanır.

Platform, bu tür kullanıcı hesaplarının ve ilgili hesapların tüm özelliklerini doğrudan ve kalıcı olarak devre dışı bırakacaktır.

7. Yargı tarafından dondurulan hesap: Bir kullanıcının hesabı yargı mercii tarafından dondurulur.

Platform, yargı mercii tarafından düzenlenen belgenin ardından kullanıcının hesabını kesin olarak dondurur. Dondurma süresi sona erdiğinde, dondurma süresini uzatmak için adli makamın yenileme belgesi ibraz etmesi gerekir. Kullanıcı, donma süresi boyunca Platform yerine ilgili yargı mercii ile iletişime geçerek sorunun çözülmesini sağlar.

8. Adli soruşturma: Bir adli makam tarafından bir kullanıcıdan Platform'daki hesap bilgilerini adli soruşturma, danışma ve diğer biçimlerde sağlaması talep edilir.

Platform, bu tür kullanıcıların hesaplarının ve ilgili hesapların belirli özelliklerini uygun şekilde devre dışı bırakacaktır.

 

 

iOS veya Android sürümünü indirmek için buraya tıklayın

HTX Hesabı oluşturun, Özel Ödüller Kazanın!

Bizi takip edin

Twitter: https://twitter.com/HuobiTurkiye/

Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiturkiye/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiturkiye.medium.com/

Telegram:

https://t.me/HTXTurkiye

https://t.me/HTXTurkiyeDuyuru

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX, önceden bildirmeksizin neden belirtmeden duyuruda değişiklik yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. HTX tarafından yapılan duyuru ve bilgilendirmeler, yatırım tavsiyesi değildir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan işlemler sonucu doğabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan HTX sorumlu değildir. HTX, alım satım veya staking gibi işlemler için garanti vermez, tazminat sağlamaz, sorumluluk almaz. Lütfen buradan Risk Uyarısını okuyunuz.