Hướng dẫn Giao dịch Ký quỹ trên HTX
Xem video dưới đây để tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch ký quỹ
Chỉ mất một phút để thành thạo giao dịch ký quỹ