Tuần lễ Giới thiệu Cuối tuần #2 của HTX: Tham gia và Dễ dàng Kiếm 150 USDT trong 3 Ngày!

Kính gửi người dùng HTX,

HTX rất vui thông báo vòng 2 của Tuần lễ Giới thiệu Cuối tuần! Bạn có cơ hội kiếm 150 USDT chỉ trong 3 ngày bằng cách giới thiệu bạn bè. Sau khi người mà bạn mời đăng ký trên HTX, cả hai bạn sẽ nhận 5 USDT mỗi người. Tiếp tục mời bạn bè hàng ngày trong suốt sự kiện, và bạn có thể kiếm tới 100 USDT. Ngoài ra, bằng cách giới thiệu bạn bè trong 3 ngày liên tiếp, bạn có thể tham gia rút thăm may mắn và giành thêm 50 USDT.

Thời gian Sự kiện: 23:00 (UTC+7) ngày 13 tháng 6 năm 2024 - 22:59 (UTC+7) ngày 16 tháng 6 năm 2024

Điều kiện: Người dùng thông thường và người mà họ mời

  

>>Bấm vào đây để nhận liên kết giới thiệu của bạn

 

Sự kiện 1: Cả Người mời và Người được mời đều Kiếm 5 USDT Mỗi người bằng cách Hoàn thành những Nhiệm vụ Chỉ định

Trong thời gian sự kiện, bạn có thể mời bạn bè tham gia HTX. Mỗi khi người được mời đăng ký và hoàn tất một giao dịch với số tiền bất kỳ, cả bạn và người được mời sẽ nhận phiếu hoàn tiền 5 USDT.

Chỉ 200 suất khả dụng hàng ngày, phân phối dựa trên thời gian người được mời hoàn thành giao dịch đầu tiên. Đến trước, phục vụ trước!

Người dùng mới có thể thu thập phần thưởng từ sự kiện này, "Tiền thưởng Chào mừng 241 USDT", và "Hộp bí ẩn trị giá tới 1.500 USDT" cùng lúc, vì không có xung đột giữa chúng.

 

Sự kiện 2: Giới thiệu Bạn bè Cuối tuần Này và Kiếm Tới 100 USDT

Trong sự kiện này, phần thưởng của bạn sẽ được xác định dựa trên số lượng người được mời hợp lệ hàng ngày và tổng số ngày đăng ký của bạn. Phần thưởng tăng lên khi số lượng người được mời hợp lệ và số ngày đăng ký tăng lên.

Phần thưởng, giới hạn ở mức 100 USDT cho mỗi người mời, sẽ phân phối dựa trên cấp cao nhất đạt được.

Số Người được mời Hợp lệ Hàng Ngày

Đăng ký trong 1 Ngày

Đăng ký trong 2 Ngày

Đăng ký trong 3 Ngày

≥ 5

20 USDT

50 USDT

100 USDT

≥ 3

8 USDT

20 USDT

50 USDT

≥ 1

2 USDT

6 USDT

10 USDT

*Người được mời Hợp lệ: Người được mời hợp lệ là người mới được mời tham gia HTX, đăng ký và thực hiện một giao dịch với số tiền bất kỳ trong thời gian sự kiện.

*Ngày đăng ký: Bạn sẽ được xem là đăng ký thành công trong ngày nếu bạn giới thiệu ít nhất một người được mời hợp lệ.

Ví dụ: Nếu một người mời cụ thể giới thiệu thành công ít nhất 5 người được mời hợp lệ hàng ngày và đạt tổng 3 ngày đăng ký, họ sẽ kiếm 100 USDT.

 

Sự kiện 3: Kiếm Thêm 50 USDT khi Đăng ký trong 3 Ngày

Từ những người mời đã đăng ký trong 3 ngày liên tiếp, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người dùng may mắn. Mỗi người dùng được chọn sẽ nhận 50 USDT, bao gồm phiếu hoàn tiền 40 USDT và tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 10 USDT.

 

Lưu ý:

  • Sự kiện này chỉ dành cho người dùng thông thường. Những người dùng khác không đủ điều kiện để tham gia vào sự kiện này.
  • Trong sự kiện này, thời gian đăng ký mỗi ngày kéo dài từ 23:00 (UTC+7) của ngày hôm trước đến 22:59 (UTC+7) của ngày hiện tại.
  • Khối lượng giao dịch sẽ được tính, không bao gồm những giao dịch thực hiện bằng sử dụng phiếu hoàn tiền giao ngay và tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, cũng như những giao dịch phí 0 đồng hoặc phí âm.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
  • Các tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập và khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính.
  • Không hoàn thành xác minh KYC cấp 3 trước khi kết thúc sự kiện sẽ dẫn đến mất phần thưởng.
  • Phần thưởng, dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai và phiếu hoàn tiền, sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người dùng trong 7 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện. Nếu người chiến thắng chưa nhận phần thưởng sau khoảng thời gian cụ thể, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để nhận hỗ trợ.
  • Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng các tài khoản gian lận, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận từ những hành vi gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

 

HTX

Ngày 13 tháng 6 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.