Cập nhật Giải thích về Quy tắc Bảng xếp hạng Copy Trading của HTX

Để mang lại trải nghiệm copy trading tốt hơn, HTX đang điều chỉnh những quy tắc cho bảng xếp hạng copy trading và những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 6 năm 2024. Dưới đây là những cập nhật cụ thể:

 

1. Yêu cầu để Lọt vào Bảng xếp hạng

  • Tài sản trong tài khoản Copy Trading ≥ 200 USDT
  • PnL 90 ngày ≥ 0 USDT

Lưu ý: PnL 90 ngày = PnL Ròng của những lệnh đã đóng trong 90 ngày qua

  • PnL% 90 ngày ≥ 0%

Lưu ý: PnL% 90 ngày của nhà giao dịch = (PnL đã thực hiện + PnL chưa thực hiện / Vốn của tổng vị thế * 100%)

  • Số lượng đơn lệnh đã đặt trong 7 ngày qua ≥ 1

 

2. Quy tắc Xếp hạng

  • Nhà giao dịch được xếp hạng theo PnL% 90 ngày theo thứ tự giảm dần.

 

3. Thời gian Cập nhật Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng được cập nhật hàng ngày lúc 23:00 (UTC+7).

 


HTX

Ngày 7 tháng 6 năm 2024

 

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.