Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Ngôn ngữ
Tiền tệ

Phương thức Thăng cấp

Cấp bậcKhối lượng Giao dịch Giao ngay 30N (USDT)or近30天累计合约的交易额(USDT)orTổng Tài sản Hôm qua (USDT/HTX)

Giới thiệu về thăng cấp:

KL giao dịch 30N:Khối lượng giao dịch hàng ngày của người dùng được tính lúc 23:00 (UTC+7) hàng ngày và thanh toán bằng USDT với giá đóng cửa trong ngày. Khối lượng giao dịch tất cả tài sản bạn đã giao dịch trong 30 ngày qua được tính bằng cách cộng khối lượng giao dịch hàng ngày của bạn.
Tài sản:Để tính tổng tài sản người dùng, tài sản HTX được nhân lên 1,5 lần khi chuyển đổi sang USDT. Những tài sản khác chuyển đổi thành USDT dựa trên giá trị ban đầu. Ảnh chụp nhanh sẽ thực hiện ngẫu nhiên mỗi ngày để tính tài sản trung bình hàng ngày của người dùng. Tài sản vay từ nền tảng không được tính (UTC+8).
Giới thiệu tài khoản chính và tài khoản phụ:00 后继承主账户费率等级(时区GMT +8)。

Thăng cấp nhanh chóng cho VIP của những sàn giao dịch khác:

Giới thiệu về thăng cấp nhanh: Nếu bạn là VIP của sàn giao dịch khác, hãy tải khối lượng giao dịch giao ngay/hợp đồng tương lai trong 30 ngày hoặc tổng tài sản của bạn trên những sàn giao dịch khác để hưởng cấp bậc cao hơn với tư cách thành viên Prime trên HTX. Tận hưởng nhiều quyền lợi hơn và trải nghiệm giao dịch tốt hơn bằng cách đăng ký với chúng tôi ngay.
Đăng ký Thăng cấp Nhanh
Ngôn ngữ