Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Quyền lợi theo Bậc
Mức Phí Đặc biệt
Giảm Phí Giao ngay
Giảm Phí Hợp đồng Tương lai
Giảm Lãi suất Giao ngay/Ký quỹ
Giới hạn Rút Tùy chỉnh
Đặc quyền HTX
Đặc quyền HTX
Tăng cường HTX
Cơ hội gia tăng giá trị
2x Cơ hội CandyDrop
Đảm bảo giành CandyDrop
PrimeEarn
PrimeBox
Dịch vụ Độc quyền
Dịch vụ Tài sản Tùy chỉnh
Nhà quản lý tài khoản tận tâm
Cộng đồng dịch vụ
Chất lượng dự án
Báo cáo Tài sản Hàng tuần
Báo cáo nghiên cứu
Sự kiện Trực tiếp
Phần quà Prime
Phần quà sinh nhật
Phần quà kỷ niệm
Phần quà ngày lễ
Quyền lợi theo Bậc

Quyền lợi theo Bậc

Mức phí Độc quyền

Cấp bậcMức phí Giao ngay (Maker)Mức phí Giao ngay (Taker)Giảm 25% phí với Khấu trừ HTX (Maker)Giảm 25% phí với Khấu trừ HTX (Taker)Giảm 25% phí với Khấu trừ TRX (Maker)Giảm 25% phí với Khấu trừ TRX (Taker)

Lưu ý:

Cơ hội gia tăng giá trị

Cấp bậcPrime 0Prime 1Prime 2Prime 3Prime 4Prime 5Prime 6Prime 7Prime 8Prime 9Prime 10Prime 11
Phiếu 2x Cơ hội CandyDrop (hàng tháng)--11223335555
Phiếu Đảm bảo giành CandyDrop (hàng tháng)------112223333
Phiếu 2x Cơ hội PrimeList (hàng tháng)------------112222
Phiếu Đảm bảo giành PrimeList (hàng tháng)------------------111

Dịch vụ Độc quyền

Cấp bậcPrime 0Prime 1Prime 2Prime 3Prime 4Prime 5Prime 6Prime 7Prime 8Prime 9Prime 10Prime 11
Dịch vụ tùy chỉnh------------
Nhà quản lý tài khoản tận tâm------------
Cộng đồng dịch vụ------------
Chất lượng dự án------------
Báo cáo tài sản------------
Báo cáo nghiên cứu------------

Phần quà Prime

Cấp bậcPrime 0Prime 1Prime 2Prime 3Prime 4Prime 5Prime 6Prime 7Prime 8Prime 9Prime 10Prime 11
Phần quà sinh nhật--
Phần quà kỷ niệm--
Phần quà ngày lễ------------
Ngôn ngữ