Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Trở thành VIP để Kiếm thêm tiền

Thăng cấp Nhanh chóng

Thăng cấp bằng cách nắm giữ 2.000 USDT dưới dạng tài sản hoặc đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch giao ngay/hợp đồng tương lai

Mức phí Tốt nhất

Tận hưởng giảm phí giao dịch và giảm thêm với Khấu trừ HTX

Đặc quyền HTX

Nắm giữ HTX để nâng cấp Prime của bạn nhanh hơn gấp 1.5 lần và kích hoạt khấu trừ HTX để tận hưởng giảm thêm phí giao dịch

Quyền lợi Độc quyền

Hơn 15 quyền lợi độc quyền đang chờ bạn để giúp bạn gây dựng sự thịnh vượng

Chỉ 2 bước để trở thành thành viên Prime
1

Đăng ký ngay
để trở thành thành viên Prime

Bắt đầu
2

Đăng nhập để tận hưởng quyền lợi thành viên Prime của bạn

  • Đặc quyền HTX
  • Giảm phí giao dịch
  • Quyền lợi Độc quyền
Thêm nhiều Quyền lợi Prime

Câu hỏi thường gặp
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với Hỗ trợ Khách hàng để tìm hiểu thêm.
Q

Nếu tôi là thành viên Prime 5 theo hệ thống thành viên mới, liệu tôi có còn được hưởng mức tương tự cho những giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai của tôi không?

A

Có, khi bạn lên cấp Prime tương ứng, bạn sẽ hưởng mức giảm giá và quyền lợi tương tự cho những giao dịch của bạn (gồm cả giao ngay và hợp đồng tương lai).

Q

Mức Prime mới có áp dụng cho tất cả người dùng không?

A

Mức giá mới áp dụng cho tất cả người dùng HTX. Trong tương lai, thành viên Prime sẽ là hệ thống thành viên duy nhất của HTX.

Q

Các thành viên Prime sẽ hưởng những quyền lợi nào khác ngoài mức giá ưu đãi?

A

Ngoài mức phí ưu đãi, các thành viên Prime sẽ hưởng nhiều quyền lợi theo cấp bậc khác nhau.

Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với Hỗ trợ Khách hàng để tìm hiểu thêm.
Ngôn ngữ