Mời bạn bè

và kiếm tiền cùng nhau

Quy tắc
Với mỗi lời mời thành công, bạn sẽ nhận

100 USDT

30% Commission

trên các giao dịch Giao ngay và Phái sinh tại HTX
Trở thành KOL để tận hưởng 60% hoa hồng
Với hơn 100.000 người dùng đang kiếm 2.000+ USDT mỗi tháng một cách dễ dàng
Bạn bè của bạn sẽ nhận 5 phần thưởng

700 USDT

Welcome Bonus

10 %

Fee Discount

CandyDrop·Daily

100,000 U AirDrop

PrimeEarn·Weekly

USDT 30%+ APY

Primebox·Monthly

Share of 50 BTC

Your current 24 hr. ranking is NO.999+
Làm thế nào để nhận thêm hoa hồng