Mời Bạn bè Nhận lấy Phần thưởng Cúp Bóng đá

Kính gửi người dùng HTX .

 

HTX đang ra mắt chiến dịch giới thiệu đặc biệt trong mùa giải Cúp Bóng đá. Giới thiệu bạn bè và có cơ hội giành siêu phần thưởng. Hơn nữa, bạn có thể kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trên phí giao dịch của bạn bè và phần thưởng 100 USDT cho giới thiệu bạn bè!

Bấm để tham gia>

 

Thời gian hoạt động

19:00 (UTC+7) ngày 17 tháng 11 năm 2022 - 19:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 12 năm 2022

 

Sự kiện 1: Giới thiệu bạn bè hàng ngày để nhận thêm phần thưởng

Trong mùa giải Cúp Bóng đá, người tham gia giới thiệu bạn bè hàng ngày có thể nhận thêm phần thưởng dưới dạng phiếu đảm bảo giành CandyDrop và phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai.

Yêu cầu giới thiệu

Số lượng người được mời

Phần thưởng dành cho người giới thiệu

Phần thưởng dành cho người được mời

① Nắm giữ 100 USDT dưới dạng HT/tiền kỹ thuật số mới khi bạn mời bạn bè

② Bạn bè của bạn giao dịch ≥ 1 USDT

1

Phiếu đảm bảo giành CandyDrop x1

5 USDT

2

Phiếu đảm bảo giành CandyDrop x2

5 hoặc trở lên

Phiếu đảm bảo giành CandyDrop x2 + Phần thưởng dùng thử 5 USDT

① Bạn bè của bạn giao dịch ≥ 1 USDT

2

Phiếu đảm bảo giành CandyDrop x1

/

5 hoặc trở lên

Phiếu đảm bảo giành CandyDrop x2

  • Những người bạn được mời của bạn phải giao dịch từ 23:00 đến 22:59 (UTC+7) để tính là giới thiệu hợp lệ.
  •  Phần thưởng sẽ phân phối mỗi tuần. Bạn sẽ nhận phần thưởng bạn đã kiếm được một tuần trước muộn nhất vào lúc 23:00 Thứ Năm (UTC+7).

Lưu ý:

① Tiền kỹ thuật số mới đề cập đến coin được niêm yết trên HTX sau 23:00 (UTC+7) ngày 13 tháng 11.

② Nếu người dùng mời hai người bạn và một người giao dịch HT hoặc tiền kỹ thuật số mới trong khi người kia giao dịch tiền kỹ thuật số khác, phần thưởng sẽ tính dựa trên những điều kiện chỉ định trong biểu đồ ở trên.

③ Nhiệm vụ nắm giữ HT/tiền kỹ thuật số mới yêu cầu người giới thiệu nắm giữ 100 USDT bằng HT/tiền kỹ thuật số mới từ đầu đến cuối ngày trong thời gian sự kiện.

④ Giao dịch hàng ngày/nhiệm vụ nắm giữ: 23:00 (UTC+7) - 23:00 (UTC+7) hôm sau

 

Sự kiện 2: Nạp và giao dịch hợp đồng tương lai để nhận tới 1.100 USDT

Nhiệm vụ

Phần thưởng cho người giới thiệu

Mời bạn bè hoàn thành những nhiệm vụ sau trong sự kiện:

  1. Hoàn thành xác minh KYC cấp 2
  2. Nạp và chuyển ≥200 USDT vào tài khoản hợp đồng tương lai ký quỹ USDT
  3. Giao dịch hợp đồng tương lai duy nhất ≥500 USDT

Nhận thêm phần thưởng dùng thử 20 USDT mỗi khi bạn thực hiện 1 lượt giới thiệu hợp lệ. Bạn có thể giành tới 1.000 USDT.

● Những người bạn được mời hoàn thành những nhiệm vụ sự kiện trong mùa giải Cúp Bóng đá đủ điều kiện để giành phần thưởng.

 

Quy tắc sự kiện:

1. Người dùng có thể tham gia ba sự kiện trên cùng lúc và nhận phần thưởng tích lũy. Ngoài ra, người giới thiệu có thể kiếm phần thưởng giới thiệu cơ bản là 30% chiết khấu hoa hồng trên phí giao dịch của người được mời và 100 USDT. Để biết chi tiết về phần thưởng giới thiệu cơ bản, vui lòng tham khảo quy tắc Chương trình Giới thiệu. Những người được mời đủ điều kiện để nhận phần quà chào mừng. Để tìm hiểu về phần thưởng cụ thể trong phần quà và quy tắc liên quan, vui lòng truy cập Trung tâm Phần thưởng.

2. Khoảng thời gian sự kiện cho Sự kiện 1, Sự kiện 2 và nhau. Vui lòng chú ý đến thời gian diễn ra mỗi sự kiện.

Quy tắc Sự kiện 1

1. Người tham gia đủ điều kiện để giành phiếu đảm bảo giành CandyDrop và phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai chỉ khi họ tham gia sự kiện trong thời gian sự kiện. Vui lòng tham khảo trang sự kiện để biết chi tiết sử dụng phần thưởng.

2. Sự kiện kết thúc lúc 19:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 12 năm 2022. Chỉ người được mời đăng ký và giao dịch không ít hơn 1 USDT trong thời gian sự kiện mới coi là giới thiệu hợp lệ. Phần thưởng được xử lý hàng ngày và sẽ phân phối mỗi tuần. Bạn sẽ nhận phần thưởng mà bạn đã kiếm được một tuần trước muộn nhất lúc 23:00 Thứ Năm (UTC+7).

3. Phần thưởng không phân phối tích lũy. Giả sử bạn mời 2 người dùng hợp lệ từ 23:00 (UTC+7) ngày 18 tháng 11 đến 23:00 (UTC+7) ngày 19 tháng 11, bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng Bậc 2 chứ không phải cả phần thưởng Bậc 2 và Bậc 1 cùng lúc.

4. Sự kiện chỉ có thể được tham gia qua trang Chương trình Giới thiệu. Người tham gia phải đăng nhập vào Ứng dụng HTX ít nhất một lần trong thời gian sự kiện.

5. Bạn có thể xem tiến trình giới thiệu của bạn qua Giới thiệu của tôi> Chi tiết Giới thiệu. Đối với trạng thái nhiệm vụ, 1 đề cập đến người dùng đã đăng ký, 2 đề cập đến người dùng đã nạp và 3 đề cập đến người dùng đã giao dịch.

6. HTX có quyền giải thích cuối cùng cho tất cả khía cạnh sự kiện. HTX có quyền loại những người tham gia có bất kỳ dấu hiệu gian lận trong sự kiện.

Quy tắc Sự kiện 2

1. Người được mời đủ điều kiện để nhận phần thưởng khi người được mời của họ thực hiện ít nhất một giao dịch hợp đồng tương lai trên Ứng dụng HTX trong thời gian sự kiện.

2. Người giới thiệu cần duy trì số dư ít nhất 100 USDT trong tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của họ để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

3. Phần thưởng cho người giới thiệu và người được mời sẽ tính toán và phân phối sau mỗi 3-7 ngày làm việc.

4. Phần thưởng sẽ phát hành dưới dạng phiếu dùng thử hợp đồng tương lai. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để khấu trừ hoặc chi trải chi phí giao dịch cho hợp đồng tương lai giao nhận và USDT-M vĩnh cửu theo chế độ ký quỹ chéo, bao gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai không thể chuyển ra khỏi tài khoản USDT-M của bạn. Phần thưởng dùng thử chưa sử dụng sẽ bị trừ nếu bạn chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản USDT-M trước khi sử dụng hết phần thưởng dùng thử.

5. Trong thời gian sự kiện, chỉ những người được mời có số tiền chuyển ròng của tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M và khối lượng giao dịch đáp ứng những yêu cầu thì được coi là giới thiệu hợp lệ. Số tiền chuyển ròng = Số tiền đã chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M trong sự kiện - Số tiền đã chuyển ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M trong sự kiện.

6. Khối lượng giao dịch hiệu quả không bao gồm những giao dịch có phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

7. Số tiền nạp chỉ bao gồm tài sản kỹ thuật số từ nạp trên chuỗi hoặc nạp tiền pháp định và không gồm chuyển tài sản trong tài khoản HTX của bạn. Xin lưu ý rằng chỉ các khoản nạp vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M mới tính vào khoản tiền nạp ròng cho mục đích sự kiện.

8. Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản Dịch vụ của HTX.

Điều khoản và Điều kiện:

1. HTX có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào tham gia vào các hành vi không trung thực hoặc lạm dụng trong thời gian sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hành vi nào khác có liên quan đến những mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

2. HTX có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo thêm.

3. HTX có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện. Vui lòng liên hệ với Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX  không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX . Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.