Coin Defi mới nay đã có thể Quick buy bằng RUB

HTX vui mừng thông báo về việc nâng cấp dịch vụ Mua / Bán nhanh! Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể mua / bán 15 đồng Defi & Altcoin bằng RUB:

LINK / DOT / TRX / ZEC / ADA / NEO / XLM / XMR / VET / DOGE / YFI / UNI / ALGO / XTZ / FIL

Ngoài ra, chiến dịch [Mua Crypto bằng RUB để chia sẻ 20.000 HUSD] của chúng tôi vẫn đang diễn ra! Giao dịch ngay bây giờ để chia sẻ phần thưởng!

Xem cách nạp tiền RUB, vui lòng bấm vào đây.

Xem cách mua tiền điện tử với số dư RUB, vui lòng nhấp vào đây.

Xin lưu ý:

* HTX Group có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Hoạt động hoặc Quy tắc Hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

* Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn của bạn. Vui lòng không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể bị mất và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

 

HTX

2021/01/21