Ra mắt tài sản mới trên chuỗi HTX ECO (Heco)

Thân gửi người dùng HTX,

HTX ECO Chain (Heco) đã ra mắt 8 tài sản sau: HT, HUSD, BTC, ETH, BCH, BSV, LTC, XTZ.

HTX hiện đã mở các khoản nạp và rút tiền của các tài sản trên (dựa trên chuỗi HRC20). Nạp tiền và trải nghiệm ngay!

Lưu ý:

Địa chỉ nạp của các tài sản dựa trên các chuỗi khác nhau là khác nhau. Người dùng nên đọc kỹ các mẹo trong trang nạp / rút cho token này trước khi thực hiện bất kỳ chuyển khoản số dư nào. Người dùng không tuân thủ các cảnh báo được chỉ định bên trong có thể mất số tiền chuyển, đặc biệt nếu nó không đáp ứng số lượng tối thiểu. Nếu nghi ngờ, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng: [email protected].

 

HTX

Ngày 21 tháng 12 năm 2020