HTX Earn Loại bỏ Sản phẩm XNO và BBC

Kính gửi người dùng HTX,

Chúng tôi rất tiếc thông báo với bạn rằng những sản phẩm XNO và BBC trên HTX Earn sẽ bị loại bỏ lúc 15:00 (UTC+7) ngày 12 tháng 9 năm 2023. Nếu bạn hiện có tài sản trong những sản phẩm này, vui lòng đảm bảo quy đổi tài sản của bạn trước hạn cuối. Nếu bạn không quy đổi XNO và BBC trước hạn cuối, nền tảng sẽ tự động hoàn trả tài sản XNO và BBC (bao gồm cả tiền gốc và lãi) vào tài khoản Giao ngay của bạn. Cảm ơn bạn đã thông cảm.

 

HTX

Ngày 5 tháng 9 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.