Sự kiện Dành riêng cho Nhà giao dịch Hợp đồng Tương lai Mới

[Đặc biệt dành cho Người dùng Mới] Giao dịch Hợp đồng Tương lai để Thu thập Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 3.076 USDT

 

Bấm vào đây để tham gia

 

Sự kiện 1: Hoàn thành nhiệm vụ hợp đồng tương lai trong Trung tâm Phần thưởng để thu thập 76 USDT

Làm thế nào để tham gia: Hoàn thành đăng ký, nạp, giao dịch và nhiệm vụ khác trong thời gian quy định trong Trung tâm Phần thưởng để thu thập phần thưởng tương ứng.

Tên nhiệm vụ

Yêu cầu/Chi tiết

Phần thưởng

Đăng ký

Đăng ký tài khoản HTX

1 USDT

Nạp

Nạp lần đầu tiên

Phiếu Hoàn tiền 5 USDT

Nạp Hợp đồng Tương lai

Nạp lần đầu tiên > 500 USDT vào Tài khoản Hợp đồng Tương lai

* Cần thực hiện trong 24 giờ sau khi đăng ký

Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 5 USDT

Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai lần đầu tiên ≥ 1.000 USDT

Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 5 USDT

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy ≥ 300.000 USDT

* Cần thực hiện trong 7 ngày sau khi đăng ký

Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 30 USDT

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy ≥ 500.000 USDT

* Cần thực hiện trong 7 ngày sau khi đăng ký

Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 30 USDT

Sự kiện 2: Tham gia sự kiện Siêu Phần thưởng Dùng thử để giành 3.000 USDT

Thời gian: 19:00 ngày 23 tháng 9 năm 2022 - 19:00 ngày 30 tháng 9 năm 2022 (UTC+7)

Làm thế nào để tham gia: Sự kiện này chỉ dành cho người dùng mới. Đăng ký qua trang sự kiện và hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng dùng thử tương ứng với từng cấp

Yêu cầu 1: Nạp ròng tích lũy trong Tài khoản USDT-M trong thời gian diễn ra sự kiện

Yêu cầu 2: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện

Phần thưởng Dùng thử

3.000<Nạp ròng ≤ 10.000 USDT

≥ 5.000 USDT

1% số tiền nạp (lên đến 100 USDT)

10.000<Nạp ròng ≤50.000 USDT

≥ 50.000 USDT

1,1% số tiền nạp (lên đến 550 USDT)

50.000<Nạp ròng ≤100.000 USDT

≥500.000 USDT

1,2% số tiền nạp (lên đến 1.200 USDT)

100.000<Nạp ròng ≤150.000 USDT

≥1.000.000 USDT

1,3% số tiền nạp (lên đến 1.950 USDT)

>150.000 USDT

≥3.000.000 USDT

1,4% số tiền nạp (lên đến 3.000 USDT)

Lưu ý:

  • Sự kiện này chỉ dành cho người dùng HTX mới đăng ký sau khi sự kiện bắt đầu.
  • Vui lòng tham khảo trang sự kiện chính để biết quy tắc chi tiết.
  • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.