Stake ETH 2.0

Ethereum 2.0 là gì?

Ethereum 2.0, còn gọi là Serenity, là một nâng cấp lớn cho blockchain Ethereum sẽ cải thiện khả năng mở rộng, bảo mật và tính bền vững.

Nâng cấp Ethereum 2.0 đã ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 và Sáp nhập cuối cùng đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2022, đánh dấu sự chuyển đổi của Ethereum từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS).

Stake ETH 2.0 HTX là gì?

Nếu bạn muốn trở thành người xác thực ETH 2.0, bạn phải stake tối thiểu 32 ETH. Đổi lại, bạn sẽ nhận phần thưởng. Trong khi đó, bạn sẽ cần đáp ứng yêu cầu stake tối thiểu, chuẩn bị thiết bị phần cứng và nắm giữ một số tài sản bổ sung cho những hoạt động nút. Bạn cũng phải xem xét những rủi ro khác, chẳng hạn như chờ đợi trước khi quá trình nâng cấp ETH Shanghai hoàn thành.

Do đó, HTX đã ra mắt dịch vụ stake ETH 2.0 để mang đến sự dễ tiếp cận hơn cho mọi người tham gia vào Ethereum 2.0. Bạn có thể bắt đầu stake chỉ với 0,1 ETH và HTX sẽ chi trả tất cả phí xác thực và chịu rủi ro bị phạt trên chuỗi.

Làm thế nào để tham gia Stake ETH 2.0 HTX?

1. Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn và bấm vào Tài chính > ETH 2.0.

2. Bấm vào nút Trao đổi với một cú nhấp chuột.

 

3. Nhập số tiền bạn muốn stake và bạn sẽ thấy số lượng BETH bạn có thể nhận. Đọc và đồng ý với nhừn điều khoản và bấm vào Gửi.

 

4. Bạn đã stake ETH thành công!

Trong thời gian stake ETH, phần thưởng BETH sẽ phân phối hàng ngày dựa trên nắm giữ BETH của bạn. Số lượng có thể rút ETH mà bạn đã stake sẽ dựa trên số lượng nắm giữ BETH hiện tại của bạn thay vì tài sản đã stake ban đầu của bạn.

Ví dụ: nếu bạn stake 100 ETH, bạn có thể nhận 100 BETH theo tỷ lệ 1:1. Vào ngày quy đổi, nếu bạn nắm giữ 110 BETH qua giao dịch và phân phối phần thưởng, bạn có thể quy đổi 110 ETH.

Lưu ý: Bạn có thể quy đổi ETH mà bạn đã stake sau khi hoàn thành nâng cấp Thượng Hải. Số lượng quy đổi ETH sẽ dựa trên nắm giữ BETH của bạn vào ngày quy đổi.

 

 

Đây là cách bạn có thể sử dụng ETH 2.0 trên ứng dụng HTX: