HTX Earn để Nâng cấp Sản phẩm Staking

Kính gửi người dùng HTX,

Để cải thiện trải nghiệm khi sử dụng những sản phẩm của chúng tôi, HTX Earn sẽ nâng cấp sản phẩm Staking bắt đầu từ 14:00 (UTC+7) ngày 14 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian nâng cấp 48 tiếng, tài sản Staking của bạn sẽ không khả dụng để xem. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ có thể kiểm tra tài sản của bạn trong Staking bằng cách điều hướng đến trang Tài sản > HTX Earn > Staking.

 

Sau đây là cách kiểm tra tài sản của bạn trong Staking:

Trước

Sau

Trang web: Tài sản > Giao ngay > Đã khóa

Ứng dụng: Tài sản > Giao ngay > Chi tiết > Đóng băng | Đã khóa

Trang web/Ứng dụng: Tài sản > HTX Earn > Staking

 

Cảm ơn bạn đã thông cảm và ủng hộ.

 

HTX

Ngày 13 tháng 6 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.