Giới thiệu PhotoChromic

PhotoChromic giới thiệu một trường hợp sử dụng duy nhất cho token không thể thay thế (“NFT”), tích hợp NFT với danh tính người dùng để phát triển mô hình Nhận dạng tự chủ (“SSI”) được quản lý sinh trắc học trên Blockchain.
 
Được hỗ trợ bởi ERC-20, PhotoChromic trao lại quyền kiểm soát và quyền sở hữu danh tính kỹ thuật số cho người dùng. PhotoChromic cho phép mọi người sở hữu, xác minh và duy trì toàn quyền kiểm soát việc chia sẻ và sử dụng danh tính cũng như thông tin cá nhân của họ thông qua NFT.
 
Các tính năng chính :

Xác minh,

Game Defi
Tính thiết thực
 
 
Phân phối và khóa token:

Phân bổ Tỉ lệ phân bổ Lịch trình phát hành token
Vòng Seed 7.5% 10% được cung cấp sau 21 ngày; còn lại tuyến tính 90% khi phát hành hàng ngày trong 12 tháng.
Vòng Private 7.5% 10% được cung cấp sau 21 ngày; còn lại tuyến tính 90% khi phát hành hàng ngày trong 12 tháng
Marketing và đối tác 12% 10% được cung cấp sau 21 ngày; còn lại tuyến tính 90% khi phát hành hàng ngày trong 12 tháng
Cố vấn 3.5% 10% được cung cấp sau 21 ngày; còn lại tuyến tính 90% khi phát hành hàng ngày trong 12 tháng
IDO 6% 50% được phát hành 14 ngày sau khi niêm yết. 25% sau 1 tháng. 25% sau một tháng tiếp theo.
Đội ngũ 18% 6 tháng cliff, sau đó trả góp hàng tháng bằng nhau trong 24 tháng
Khuyến khích cộng đồng 27.5% Phát hành hàng tháng trong hơn 24 tháng
Phát triển 12.5% 25% được cung cấp sau 21 ngày, còn lại 75% tuyến tính trong 12 tháng
Nhóm thanh khoản 5.5% Còn lại trong kho

Tiến trình dự án:

Bản phát hành NFT xác minh sinh trắc học (2022Q2)

Chia tỷ lệ lớp 2 (2022Q3)

Chia sẻ dữ liệu có chọn lọc với các đối tác đã chọn (2022Q3)

Quan hệ đối tác Web2 để chuyển giao sang Web 3 (2022Q4)

 

Nền tảng của đội ngũ:

Nhóm có kinh nghiệm về dịch vụ nhận dạng, phát triển nền tảng công nghệ và dịch vụ tiếp thị người có ảnh hưởng trên toàn cầu. Nhóm kỹ thuật tự hào có một số nhà phát triển blockchain và DApp có kinh nghiệm cao.

 

Liên kết liên quan:

https://t.me/photo_chromic

https://twitter.com/photo_chromic

https://medium.com/photochromic

https://discord.gg/axaj9e6A5w

 

Nội dung trên trang này do nhóm PhotoChromic cung cấp.

HTX

11 tháng 2 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

HTX Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tạiđây.