Giới thiệu về Staking & Voting

Chỉ dẫn

Staking nút là một giải pháp thay thế ít tốn tài nguyên hơn so với khai thác. Đó là một cách để hỗ trợ bảo mật và hoạt động của mạng lưới blockchain bằng cách nhập tài sản vào ví tiền kỹ thuật số. Nói một cách đơn giản, staking nút là hành động khóa tiền kỹ thuật số để nhận phần thưởng. Tham gia Staking & Voting HTX, và bạn sẽ có thể kiếm phần thưởng dễ dàng.

Proof of Stake (PoS) là gì?

Proof of Stake (PoS) là một trong hai cơ chế đồng thuận chính blockchain. Một giao dịch đã gửi đến mạng lưới blockchain sẽ xác minh bởi những nút để đảm bảo người giao dịch có đủ token hoặc không xâm phạm mạng. Giao dịch được xác minh sẽ thêm vào blockchain và không thể thay đổi.

PoS là một giải pháp thay thế phổ biến cho Proof of Work (PoW), thuật toán đồng thuận ban đầu sử dụng bởi Bitcoin. Nó được coi là một cách tiết kiệm năng lượng để đạt đồng thuận, vì nó loại bỏ những công cụ đào tiền kỹ thuật số sử dụng nhiều năng lượng. Theo PoS, chủ sở hữu không đào mà stake coin của họ tham gia vào những nút để tạo khối.

Làm thế nào để staking nút hoạt động?

Mặc dù staking chủ yếu nhằm đảm bảo phát triển mạnh mẽ của blockchain, nó chỉ khả thi khi những nút khuyến khích đúng mức cho những đóng góp của họ, tức là, staking cần phải trao thưởng.

Người nắm giữ tiền kỹ thuật số có thể ủy thác coin đã stake của họ cho những nút xác thực để giữ tài sản trong ví của họ trong một thời hạn cố định. Họ có thể tăng số dư tài khoản của họ bằng cách staking. Thông thường, xác suất được chọn tỷ lệ thuận với số lượng coin đã stake — bạn càng khóa nhiều coin, thu nhập của bạn sẽ càng lớn.

Quỹ staking là gì?

Quỹ staking cho phép một nhóm những người nắm giữ coin kết hợp những nguồn lực của họ để tăng cơ hội xác thực khối và được trao thưởng. Họ sáp nhập quyền staking và chia sẻ phần thưởng đã tạo ra theo tỷ lệ tùy theo đóng góp của họ cho quỹ.

Cài đặt và duy trì quỹ staking thường đòi hỏi nhiều thời gian và kiến ​​thức chuyên môn. Quỹ staking có xu hướng hiệu quả nhất trên blockchain đòi hỏi rào cản gia nhập tương đối cao (kỹ thuật hoặc tài chính).

Ngoài ra, quỹ cho phép thêm linh hoạt cho những người stake cá nhân. Thông thường, phần thưởng staking phải được khóa trong kỳ gian cố định và có ngày rút tiền hoặc ngày hưởng quyền lợi đặt bởi giao thức.

Do đó, tham gia quỹ staking thay vì staking riêng có thể là một lựa chọn lý tưởng cho người dùng thông thường.

Làm thế nào để tham gia Staking & Voting HTX?

HTX cam kết cung cấp dịch vụ staking nút nhanh chóng để bảo vệ tài sản đã stake của bạn. Sau khi coin của bạn đã stake trên HTX, phần thưởng sẽ bắt đầu tích lũy từ hôm sau (T+1) và phân phối vào T+2.

1. Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn và bấm vào Tài chính > Staking & Voting.

2. Chọn coin bạn muốn stake, và bấm vào Stake ngay.

3. Nhập số lượng bạn muốn stake và bấm vào Stake ngay.

 

Lưu ý: Không thể rút tài sản đã stake trong thời gian khóa, nếu áp dụng cho nút. Khi đáo hạn, bạn có thể lấy lại tài sản của bạn.

 

Đây là cách bạn có thể tham gia Staking & Voting trên ứng dụng HTX:

Tóm lại

Staking & Voting cung cấp một giải pháp thay thế cho những người dùng muốn tham gia vào đồng thuận và quản trị blockchain. Hơn nữa, đây là một cách để kiếm thu nhập thụ động dễ dàng bằng cách nắm giữ token.