Nhật ký cập nhật về Giới hạn Nắm giữ ETP (tháng 5 năm 2021)

Người dùng thân mến,

Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của người dùng với ETP (Trao đổi Sản phẩm Giao dịch) và giảm thiểu rủi ro thị trường, HTX sẽ thực hiện các điều chỉnh đối với các giới hạn nắm giữ của ETP cũng như số lượng lệnh đặt tối đa từ 22:00 ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC+7).

Điều chỉnh đối với Giới hạn nắm giữ của người dùng & Số lượng lệnh đặt tối đa:

ETPs Trước khi Điều chỉnh Giới hạn Nắm giữ của người dùng (USDT) Sau khi Điều chỉnh Giới hạn Nắm giữ của người dùng (USDT) Trước khi Điều chỉnh Số lượng Lệnh đặt Tối đa (USDT) Sau khi Điều chỉnh Số lượng Lệnh đặt Tối đa (USDT)
BTC*3 7,500 5,000 10,000 5,000
BTC*(-3) 10,000 7,500 10,000 5,000
BTC*(-1) 20,000 15,000 10,000 5,000
ETH*3 7,500 5,000 5,000 2,500
ETH*(-3) 10,000 7,500 5,000 2,500
ETH*(-1) 20,000 15,000 5,000 2,500
LINK*3 5,000 2,500 5,000 2,500
LINK*(-3) 5,000 5,000 5,000 2,500
DOT*2 10,000 3,000 5,000 2,500
DOT*(-2) 5,000 5,000 5,000 2,500
UNI*2 10,000 3,000 5,000 2,500
UNI*(-2) 5,000 5,000 5,000 2,500
BSV*3 7,500 2,500 5,000 2,500
BSV*(-3) 10,000 5,000 5,000 2,500
EOS*3 10,000 2,500 5,000 2,500
EOS*(-3) 2,500 5,000 5,000 2,500
LTC*3 2,000 2,500 5,000 2,500
LTC*(-3) 5,000 5,000 5,000 2,500
XRP*3 3,000 2,500 5,000 2,500
XRP*(-3) 10,000 5,000 5,000 2,500
BCH*3 3,000 2,500 5,000 2,500
BCH*(-3) 10,000 5,000 5,000 2,500
ZEC*3 7,500 2,500 1,000 1,000
ZEC*(-3) 10,000 5,000 1,000 1,000
FIL*3 2,500 2,500 1,000 1,000
FIL*(-3) 7,500 5,000 10,000 1,000

Sau các điều chỉnh trên, người dùng sẽ không thể tiến hành mua (đăng ký) khi số lượng mua (đăng ký) + số lượng nắm giữ hiện có> số lượng giới hạn nắm giữ (USDT)/NAV; tài khoản mẹ và các tài khoản phụ của nó sẽ giữ các giới hạn nắm giữ một cách độc lập.

Cảnh báo rủi ro: 

  • Có khả năng NAV của ETP sẽ trở thành 0 hoặc sản phẩm sẽ bị loại bỏ do rủi ro thị trường vốn có, phí cao, trượt giá, thuật toán tái cân bằng chạy trước và bất kỳ rủi ro chưa biết nào khác liên quan đến ETP.
  • Giao dịch bằng ETP đi kèm với rủi ro cao do giá cả biến động. Vui lòng đánh giá khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro của bạn trước khi giao dịch cũng như đưa ra quyết định một cách thận trọng và sáng suốt.
  • HTX sẽ thực hiện các điều chỉnh đối với số lượng lệnh đặt đơn tối đa  của ETP dựa trên rủi ro thị trường của nó.
  • Người dùng API có thể xem giới hạn nắm giữ ETP thông qua điểm cuối “GET/v2/etp/limit”

Nhấp vào các liên kết sau để tìm hiểu thêm về ETP

ETP là gì >>>

Biến động NAV của ETP trong các thị trường khác nhau >>>

HTX

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.